Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

ώραιόμορφος

Ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων -> A man's character is his fate
Heraclitus, fr. B 119 Diels

German (Pape)

[Seite 1413] von schöner Gestalt, Sp.

Greek Monolingual

-ον, Α
αυτός που έχει ωραία μορφή.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ὡραῖος + -μορφος (< μορφή), πρβλ. τερατό-μορφος].