Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

βλέπω

L'amor che move il sole e l'altre stelleLove that moves the sun and the other stars
Dante Alighieri, Paradiso, XXXIII, v. 145
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: βλέπω Medium diacritics: βλέπω Low diacritics: βλέπω Capitals: ΒΛΕΠΩ
Transliteration A: blépō Transliteration B: blepō Transliteration C: vlepo Beta Code: ble/pw

English (LSJ)

Sol.11.8, etc.: impf. A ἔβλεπον Batr.67: fut. βλέψομαι D. 25.98, Dor. inf. βλεψεῖσθαι IG4.951.75 (Epid.), later βλέψω LXX Is. 6.9, Aristid.2.46J., etc.: aor. ἔβλεψα (v. infr.): pf. βέβλεφα (ἀπο-) Antip.Stoic.3.254 (codd. Stob.); βέβλοφα (ἐμ-) PLond.1.42.21 (ii A. D.):—Pass., aor. ἐβλέφθην (προσ-) Plu.2.68of: pf. βέβλεμμαι to be supplied in Ath.10.409c, cf. Eust. 1401.16:—chiefly in pres. and aor. Act. in early writers: Med. (exc. fut.) and Pass. only late:—see, have the power of sight (distinct from ὁρῶ perceive, be aware of, cf. Plot.6.7.37), opp. τυφλός εἰμι, S.OT302, cf. 348, OC73, Ar. Pl.15, etc.; βλέποντες ἔβλεπον μάτην A.Pr.447; βλέποντας ἀθλιωτάτους Alex.234; μὴ βλέπων ὁ μάντις ᾖ lest he see too clearly, S.OT747; ὁ βλέπων the seer, Hebraism in LXX 1 Ki.9.9; ὀλίγον βλέπων short- sighted, POxy.39.9 (i A. D.). II look, βλέφ' ὧδε S.Tr.402; ἐπὶ ἐμοί Id.Aj.345 (s. v.l.); εἴς τι A.Pers.802; ἐπί τι Th.7.71; εἰς τὰ τούτων πρόσωπα D. 18.283; πῶς βλέπων; with what face? S.Ph.110; ὄμμασιν ποίοις β. ; Id.OT1371; β. ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω Pl.Cra.428d: with Adv., φιλοφρόνως, ἐχθρῶς β. πρός τινας, X.Mem.3.10.4, Smp.4.58: freq. folld. by noun in acc., φόβον β. look terror, i. e. to look terrible, Θυιὰς ὣς φόβον βλέπων A.Th.498; Com., ἔβλεψε νᾶπυ looked mustard, Ar.Eq.631; ἀνδρεῖον… καὶ βλέποντ' ὀρίγανον Id.Ra.603; βλεπόντων κάρδαμα Id.V.455; πυρρίχην βλέπων looking like a war-dancer, Id.Av. 1169; αἴκειαν βλέπων looking like one disgraced, ib. 1671; σκύτη β., of a slave, Eup.282, Ar.V.643; β. ἀπιστίαν Eup.309: also folld. by Adj., μέγα β. dub. in Semon.19; φθονερὰ β. Pi.N.4.39; γλίσχρον β. Euphro 10.16, cf. Men.Epit.479, Jul.Caes.309c: by inf., ἁρπάζειν β. Men.Epit.181; ὀρχεῖσθαι μόνον β. Alex.97: by part. neut., τί πεφροντικὸς βλέπεις ; E.Alc.773. 2 β. ἐς look to, rely on, εἰς ἔργον οὐδὲν γιγνόμενον βλέπετε Sol.11.8; ἐς θεούς S.Ant.923; οὐκέτ' ἐστὶν εἰς ὅ τι βλέπω Id.Aj.514; ἔς σε δὴ βλέπω, ὅπως… in the hope that... Id.El.954: metaph. also, have regard to, ἡ πολιτεία β. εἰς πλοῦτον Arist.Pol.1293b14; of aspects, οἰκίαι πρὸς μεσημβρίαν βλέπουσαι... X.Mem.3.8.9; πέτρα βλέπουσα πρὸς νότον Str.4.1.4; κάτω γὰρ οἱ ὀδόντες βλέπουσι Arist.HA502a1; ὅταν τὸ οὖθαρ βλέπῃ κάτω ib.523a2. 3 look longingly, expect, propose, c. inf., Ar.Ach.376, V. 847. 4 look to a thing, beware, ἀπό τινος Ev.Marc.8.15; τι Ep.Phil.3.2: c. acc. pers., β. ἑαυτούς Ev.Marc.13.9; βλέπε σα (υ) τὸν ἀπὸ τῶν Ἰουδαίων BGU1079.24 (i A. D.); β. ἵνα1 Ep.Cor.16.10; β. ἑαυτοὺς ἵνα μὴ2 Ep.Jo.8; βλέπετε τί ἀκούετε Ev.Marc.4.24. III trans., see, behold, c. acc., S.Aj.1042, etc.; ἐξ αὑτοῦ βλεπόμενον self-evident, S.E.M.1.184; τὰ βλεπόμενα the visible universe, LXX Wi.13.7. 2 ζῇ τε καὶ β. φάος sees the light of day, A.Pers.299, cf. E.Hel. 60; νόστιμον β. φάος A.Pers.261; βλέποντα νῦν μὲν ὄρθ' ἔπειτα δὲ σκότον (i. e. being blind) S.OT419: hence, without φάος, to be alive, ζῶντα καὶ βλέποντα A.Ag.677; βλέποντα κἀμπνέοντα S.Ph.883, cf. 1349, Aj.962; of things, ἀληθῆ καὶ βλέποντα actually existing, A.Ch. 844. 3 look for, μεῖζόν τι β. Pl.Chrm.172c. 4 Astrol. of signs equidistant from the tropical points, to be in aspect, β. ἄλληλα Ptol.Tetr.36, Heph.Astr.1.9. (βλέφαρα occurs in Hom., but not βλέπω exc. in Batr. l.c.)

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

German (Pape)

[Seite 448] fut. βλέψομαι Dem. 25, 98, cf. ἀναβ. u. προσβ., sehen, blicken, Pind., Tragg. u. in Prosa; 1) mit adverb. od. subst. im acc., eine besondere Art des Blickes od. Aussehens zu bezeichnen, φθονερά Pind. N. 4, 39; σεμνὸν καὶ πεφροντικός, Ernst u. Kummer durch seinen Blick verrathen, Eur. Alc. 773; φόβον Aesch. Spt. 480, Furcht aus den Augen blicken lassen; ἀπιστίαν Eupol. B. A. 5; bes. oft bei Ar.; Ἄρην Pl. 328, wie Ares aussehen, Kriegsmuth blicken lassen; πυῤῥίχην Av. 1169; ὀπόν Pax 1150; κάρδαμα Vesp. 455, nach Kresse, scharf, beißend aussehen; ὑπότριμμα Eccl. 291; so auch ἀστραπάς, σκύτη, νᾶπυ u, ähnl.; αἰκίαν βλ. Av. 1671; ἀπιστίαν Eupol. B.A. 5; σκύτη Id. Schol. Ar. Vesp. 641; Zenob. 6, 2; sp. D., z. B. ἱλαρόν, κατηφές, Mel. 44 Asclep. 10 (XII, 159. 135). Prosa, δριμύ, ὀξύ, ὀρθότερα u. ä., Plat. u. Folgde; σκότον βλ., dunkel sehen, blind sein, Soph. O. R. 419. – 2) den Blick wohin richten, εἰς od. πρός τι, Plat. u. Folgde; ἐπί τι, Thuc. 7, 71; adv., πρόσω καὶ ὀπίσω, Plat. Crat. 428 d; κάτω u. ἄνω, Ar. Av. 175 u. sonst; ἐκεῖσε, οἷ Dies dient auch a) zur Bezeichnung der Himmelsgegend, αἱ πρὸς μεσημβρίαν βλέπουσαι οἰκίαι Xen. Mem. 3, 8, 9; vgl. Cyr. 8, 5, 3; u. sonst von leblosen Dingen, die Richtung zu bezeichnen; δρέπανα εἰς γῆν βλέποντα 6, 1, 30. – b) geistig, sein Augenmerk worauf richten, worauf sehen, πρὸς τὸ διαπράξασθαι μόνον Plat. Conv. 181 b; berücksichtigen, beachten, auch mit dem inf., όρχεῖσθαι μόνον βλέποντες, nur aufs Tanzen sehend, Alex. bei Ath. IV, 134 c; vgl. Dionys. com. ih. XI, 467 d; οὐδὲν βλέπουσιν ἄλλο πλὴν ψήφῳ δακεῖν Ar. Ach. 376 vgl. Vesp. 847, begehren, suchen; Ael. V. H. 2, 44; auf seiner Hut sein, bes. mit folgdm μή, N. T.; ἀπό τινος, vor Jemandem, Ib. – 3) Seltener den bloßen Sinn des Sehens ausdrückend, οἱ βλέποντες, den τυφλοῖς entggstzt, Ar. Plut. 15 Xen. Mem. 1, 3, 4; μὴ βλέπειν, blind sein, Soph. O. C. 73; mit acc., etwas sehen, z. B. φάος Aesch. Pers. 255 u. öfter; ὁδόν Suppl. 697; dah., wo man φάος zu ergänzen pflegt, leben, Ag. 663; Soph. Ai. 962; Eur. Hec. 311; Ggstz θνήσκω Alc. 140. Vgl. τὰ βλέποντα, neben τἀληθῆ, das was wirklich ist, Aesch. Ch. 831, den λόγοι θνήσκοντες entggstzt.

French (Bailly abrégé)

f. βλέψομαι, postér. βλέψω, ao. ἔβλεψα, pf. inus. ; pf. Pass. βέβλεμμαι;
I. voir;
1 abs. avoir le sens de la vue, jouir de la vue : μὴ βλέπειν SOPH être aveugle ; fig. voir avec les yeux de l’esprit;
2 avec un acc. : βλ. φάος ESCHL ou abs. βλέπειν ESCHL voir la lumière du soleil, càd être vivant, vivre ; fig. en parl. de choses : ἀληθῆ καὶ βλέποντα ESCHL choses vraies et vivantes, càd présentes, actuelles;
II. regarder, càd :
1 diriger ses regards sur ou vers ἐπί τινι, εἴς τινα, sur ou vers qqn, εἴς τι, ἐπί τι, sur ou vers qch ; avec un suj. de chose : οἰκία πρὸς μεσημβρίαν βλέπουσα XÉN maison qui regarde le midi ; fig. tourner les yeux vers qqn ou qch ; εἴς τινα, εἴς τι, tourner ses regards vers qqn ou qch (vers les dieux, vers un sauveur, vers un moyen de salut, etc.);
2 avoir un regard (bienveillant, hostile, etc.) : πῶς βλέπων SOPH avec quel regard ? de quel air ? φιλοφρόνως, ἐχθρῶς βλ. πρός τινα XÉN regarder qqn avec bienveillance, d’un air hostile ; βλ. σεμνὸν καὶ πεφροντικός EUR regarder d’un air grave et pensif ; βλ. δριμύ, ὀξύ, etc. PLAT jeter un regard vif, perçant, etc. ; βλ. Ἄρην AR avoir le regard d’Arès, càd l’air belliqueux.
Étymologie: R. Βλεπ, voir.

English (Slater)

βλέπω
1 look ὦναξ, ἑκόντι δ' εὔχομαι νόῳ κατά τιν ἁρμονίαν βλέπειν ἀμφ ἕκαστον ὅσα νέομαι (v. ἁρμονία) (P. 8.68) met., c. acc. look at, heed, τὸ δὲ πρὸ ποδὸς ἄρειον ἀεὶ βλέπειν χρῆμα πάν (Π.: om. codd.) (I. 8.13) c. acc. cogn., φθονερὰ δ' ἄλλος ἀνὴρ βλέπων γνώμαν κενεὰν σκότῳ κυλίνδει (N. 4.39) ]βλεπε[ P. Oxy. 2442 fr. 37.

Spanish (DGE)

• Morfología: pres. part. fem. βλέπονσα ICr.1.16.31.3 (Lato II a.C.)
A intr.
I 1ver, tener visión, vista οἳ πρῶτα μὲν βλέποντες ἔβλεπον μάτην y aunque tenían visión al principio nada veían A.Pr.447, cf. Eu.Matt.13.13, δεξιὸς ὀφθαλμὸς μέζων ἐν τῷ βλέπειν Hp.Epid.7.92, op. la ceguera εἰ καὶ μὴ βλέπεις S.OT 302, ἀθυμῶ μὴ βλέπων ὁ μάντις ᾖ S.OT 747, οἱ γὰρ βλέποντες τοῖς τυφλοῖς ἡγούμεθα Ar.Pl.15, cf. LXX Ex.4.11, ἢν μὴ βλέπῃ Hp.Aph.4.49, 7.74, cf. AP 5.41 (Rufin.), βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι' ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι pues ahora vemos por medio de un espejo en enigma, 1Ep.Cor.13.12, (ἡ ψυχή) εἰς ἓν γενομένη βλέπει Plot.1.3.4, cf. 5.3.8
tb. en v. med. de unos centinelas οὕτως γὰρ ἂν πάντῃ ἀπ' αὐτῶν βλέποιντο Aen.Tact.22.11
c. ac. adverb. ver βλέπουσιν οὐκ ὀξέα Hp.Mul.2.133, τοὺς ... ἀμαυρὰ βλέποντας Hp.Ep.21, ὀλίγον βλέπων corto de vista, POxy.39.9 (I d.C.).
2 ser vidente, profetizar τὸν προφήτην ἐκάλει ὁ λαὸς ἔμπροσθεν ὁ βλέπων LXX 1Re.9.9.
II ref. espaciales
1 mirar, dirigir la mirada
a) c. prep. διὲκ θυρέων Hippon.86.12, esp. de dirección hacia εἰς ἔργον Sol.11.8, εἰς τὰ νῦν πεπραγμένα A.Pers.802, cf. D.18.283, πρὸς τὸν Κῦρον Hdt.1.115, cf. 3.62, βλέφ' ὧδε mira aquí S.Tr.402, κἀπ' ἐμοὶ βλέψας mirando hacia mí S.Ai.345, οἱ δ' ἐπί τι ἡσσώμενον βλέψαντες Th.7.71, δίναν ἐς διαφαινομέναν Call.Lau.Pall.20, εἰς τὰ ὀπίσω Eu.Luc.9.62
c. adv. de modo πῶς οὖν βλέπων; ¿con qué mirada? S.Ph.110, φιλοφρόνως β. X.Mem.3.10.4, cf. Smp.4.58;
b) fig. dirigir la vista, acudir a, confiar en ἐς θεούς S.Ant.923, cf. El.954, ἐμοὶ γὰρ οὐκέτ' ἔστιν ὅ τι βλέπω no tengo ya a qué acogerme S.Ai.514
atender, fijarse εἰς ἔργον Sol.11.8, πρὸς τὴν ἀμοιβήν Democr.B 96, ὁ δ' ἠλεὸς οὔτ' ἐπὶ σίττην βλέψας tan obcecado que ni se fija en el pájaro de augurios amorosos Call.Fr.528.2, ἐπὶ κεφάλαια Phld.Cont.4.15, πρὸς τὴν κτίσιν Gr.Nyss.Eun.3.3.7, τι πολιτικὸν ... εἰς τὴν στρατιωτικὴν ἀρχὴν ... βλέπον Iust.Nou.30.5 proem.
c. inf. buscar, ambicionar οὐδὲν βλέπουσιν ἄλλο πλὴν ψηφηδακεῖν no desean otra cosa que morder con el voto Ar.Ach.376, cf. V.847
abs. ἔβλεψε καὶ τάδ' εἶπεν Call.Fr.194.102, βλέπετε estad alerta, Eu.Marc.13.33.
2 c. suj. de lugares mirar a, estar orientado πρὸς μεσημβρίαν X.Mem.3.8.9, cf. Str.4.1.4, IG 7.3073.95 (Lebadea), πρὸς νότον IG 22.1227.18 (II a.C.), ἐς ἀῶ ICr.1.16.31.3 (Lato II a.C.), κατ' ἀνατολάς a levante LXX Ez.47.2, κατὰ λίβα καὶ κατὰ χῶρον al ábrego y al cauro, Act.Ap.27.12
de los dientes mirar e.d. estar colocados hacia, dirigirse hacia κάτω ... οἱ ὀδόντες βλέπουσιν Arist.HA 502a1
fig. tender a ἡ πολιτεία βλέπει εἰς ... πλοῦτον Arist.Pol.1293b14, τὰ εἰς χρήματα βλέποντα lo que concierne al dinero, PMasp.24re.48 (VI d.C.).
B tr.
I 1ver, contemplar c. ac. de pers. y cosa σαφῆ Διὸς δῶρα ref. al rayo, B.17.75, ἐχθρὸν φῶτα S.Ai.1042, βλέποντα νῦν μὲν ὄρθ', ἔπειτα δὲ σκότον viendo ahora con claridad y después la sombra e.d. gozando ahora de la vista y quedando después ciego S.OT 419, τὸν Βερενίκης βόστρυχον Call.Fr.110.7, τί σ' αὖ βλέπω 'γώ; Men.Epit.932, Μενέδημον κατατρέχοντά με UPZ 68.6 (II a.C.), σε καθ' ἡμέραν PGiss.17.10 (II d.C.), αὐτὸν οὐχ ἡδέως βλέπει POxy.298.33 (I d.C.), τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου; Eu.Matt.7.3, cf. Herm.Sim.8.6.6, ἐν τῷ ἄλλην ἄλλα βλέπειν καὶ ἅπερ βλέπει εἶναι Plot.4.3.8, en v. pas. ἐξ αὑτοῦ βλεπόμενον evidente por sí mismo S.E.M.1.184, τὰ βλεπόμενα el mundo visible LXX Sap.13.7, 2Ep.Cor.4.18, τὸ γὰρ βλεπόμενον τὸ ὄν, οὐχ ἡ βλέψις Plot.6.2.8.
2 ver como actividad primaria, e.d. vivir φάος la luz del día A.Pers.299, cf. E.Hel.60
de aquí abs. estar vivo χλωρόν τε καὶ βλέποντα A.A.677, βλέποντα κἀμπνέοντ' que vive y respira S.Ph.883
de cosas ἀληθῆ καὶ βλέποντα verdaderas y vivas, e.d. presentes y reales A.Ch.844, ζώντων, φρονούντων, βλεπόντων Aeschin.3.94, τὸν δὲ ἀγαθὸν ἄρχοντα βλέποντα νόμον ἀνθρώποις ἐνόμισεν X.Cyr.8.1.22, φύσις ἀνδρεία καὶ βλέπουσα Aristid.Or.2.113.
3 ver, observar, advertir c. ac. de abstr. τὸ ... ἄρειον Pi.I.8.13, τὸ ἴδιον συμφέρον οὐ βλέπει Democr.B 237, βλέπω δὲ ἕτερον νόμον Ep.Rom.7.23
conocer ἐὰν βλέπῃς τὴν τιμήν PFay.111.16 (I d.C.)
c. conj. ὅτι o inf. darse cuenta de que βλέπω ὅτι ... 2Ep.Cor.7.8, BGU 815.4 (II d.C.), cf. Herm.Mand.4.2.2, ὅταν βλέπετε ... ἐνκαταλελεῖφθαι αὐτούς Ep.Barn.4.14
considerar en una demostración mat., Dioph.4.35, en v. pas. τὸ ... ἐννόημα καθ' ἕκαστον φθόγγον βλέπεσθαι de la palabra, Epicur.Ep.[2] 38.1, cf. quizá Phld.Cont.17.21.
4 astrol., de los signos del zodíaco equidistantes de los trópicos βλέπειν ἄλληλα verse mutuamente, e.d. estar enfrentados Ptol.Tetr.1.16.1, Heph.Astr.1.10.
II 1c. ac. int. tener aspecto, mirada de φθονερὰ ... βλέπων con mirada envidiosa Pi.N.4.39, φόβον βλέπων infundiendo miedo con la mirada A.Th.498, frec. en la comedia πυρρίχην βλέπων mirando como quien participa en una danza pírrica, e.d. con aspecto belicoso Ar.Au.1169, σκύτη βλέπει lleva el látigo en la mirada, e.d. merece unos latigazos Eup.304, βλέποντας ἀθλιωτάτους dando el aspecto de ser los mejores Alex.236.6
c. adj. o part. neutr. τί σεμνὸν καὶ πεφροντικὸς βλέπεις; ¿por qué tienes ese aspecto grave y pensativo? E.Alc.773, ἔβλεψεν εἴς με δριμύ me miró con acritud Ar.Ra.562, γλίσχρον βλέπει tiene mirada de tacaño Euphro 9.16, σῶφρόν τε ἅμα καὶ πολεμικὸν βλέπων con una mirada a la vez tranquila y belicosa Iul.Caes.309c
frec. en comedia c. ac. de n. de comida κἄβλεψε νᾶπυ con mirada de mostaza Ar.Eq.631, κάρδαμα Ar.V.455, ὀρίγανον Ar.Ra.603
c. inf. ἁρπάζειν βλέπει tiene cara de ladrón Men.Epit.398, ὀρχεῖσθαι ... βλέποντες con aspecto de danzantes Alex.102.2
c. compl. pred. νέον μὲν αὐτὸν ἡ νεῆνις ἐζήτει βλέπειν ἐραστήν Babr.22.6.
2 vigilar, mirar por, guardarse de c. ac. ἑαυτούς Eu.Marc.13.9, τοὺς κύνας Ep.Phil.3.2, τὸν οἶκόν σου LXX 2Pa.10.16
c. prep. y gen. ἀπό τινος Eu.Marc.8.15, cf. BGU 1079.24 (I d.C.)
c. interr. indir. βλέπετε τί ἀκούετε mirad qué oís, Eu.Marc.4.24
c. conj. β. ἵνα procurar que 1Ep.Cor.16.10
β. μή procurar que no βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ Eu.Matt.24.4, cf. 2Ep.Io.8, PLond.964.9 (II/III d.C.).
• Etimología: De *glepō o *glekō pero cf. παραβλῶπες, donde βλῶψ < *glōk-s, grado ø de *gel- ‘arrojar’ y *ok ‘ojo’.

English (Abbott-Smith)

βλέπω, [in LXX chiefly for ראה, also for פּנה, etc.;]
1.of bodily sight;
(a)to see, have sight (opp. to τυφλὸς): Mt 12:22, Jo 9:7, Ac 9:9, Ro 11:8, Re 3:18, al.;
(b)to perceive, look (at), see: absol.,Ac 1:9; c. acc., Mt 7:3, Mk 5:31, Lk 6:41, Jo 1:29, al.; ὅραμα, Ac 12:9; γυναῖκα, Mt 5:28; βιβλίον, Re 5:3, 4; τ. βλεπόμενα, II Co 4:18.
2.Metaph., of mental vision;
(a)to see, perceive, discern: absol., Mt 13:13, Lk 8:10; δι ̓ ἐσόπτρου, I Co 13:12; c. acc., He 2:9 10:25; seq. ὅτι, He 3:19, Ja 2:22;
(b)to consider, look to, take heed: absol., Mk 13:23, 33; c. acc., I Co 1:26, al.; seq. πῶς, c. indic., Lk 8:18, I Co 3:10, Eph 5:15; seq. τί, c. indic., Mk 4:24; seq. εἰς πρόσωπον, of partiality, Mt 22:16, Mk 12:14. Colloq. (for ex. from π., V. Deiss., LAE, 122; M, Pr., 107; MM, Exp., x; Milligan, NTD, 50), β. ἑαυτόν: Mk 13:9; seq. ἵνα μή, II Jo 8; β. ἀπό, Mk 8:15 12:38; seq. μή (cl. ὁρᾶν), c. fut. indic., Col 2:8, He 3:12; id. c. aor. subj., Mt 24:4, Mk 13:5.
3.Of situation and direction (Lat. specto), to look, face (towards), places, etc. (seq. πρός, Xen, Hell., vii, 1, 17; Ez 40:23, 24): seq. κατά, c. acc., Ac 27:12 (cf. ἀνα-, ἀπο-, δια-, ἐμ-, ἐπι-, περ-, προ-βλέπω), v. DCG, i, 446; ii, 596.

English (Strong)

a primary verb; to look at (literally or figuratively): behold, beware, lie, look (on, to), perceive, regard, see, sight, take heed. Compare ὀπτάνομαι.

English (Thayer)

(imperfect ἔβλεπον); future βλεψω; 1st aorist ἔβλεψα; (present passive βλέπομαι); the Sept. for רָאָה, פָּנָה, חָזָה, הִבִּיט; in Greek writings from Aeschylus down; to see, discern:
1. With the bodily eye;
a. to be possessed of sight, have the power of seeing, opposed to τυφλός: Sophocles Oed. Colossians 73; Aristophanes Plutarch, 15; Xenophon, mem. 1,3, 4; Aelian v. h. 6,12, etc. τό βλέπειν sight, the power of seeing, G L T Tr WH omit τό).
b. to perceive by the use of the eyes, to see, look, descry; α. absolutely: βλεπόντων αὐτῶν while they were looking, Tr marginal reading WH marginal reading); ἔρχου καί βλέπε, in β. with the accusative of person or thing: T omits; L Tr brackets WH reject the verse); ὁρῶντες); τήν φωνήν, him who uttered the voice, ὅραμα, βλέπειν τό πρόσωπον τίνος (הַמֶּלֶך פְּנֵי רֹאֵי ἀρχάγγελος). Passive τά βλεπόμενα the things that are seen: L T Tr WH τό βλεπόμενον the sum-total or complex of things seen); ἐλπίς βλεπομένη hope of things that are seen, i. e. that are present, to look at, look upon, gaze at: γυναῖκα, εἰς τί or τινα (Winer's Grammar, § 33g.), εἰς τόν οὐρανόν, T Tr WH; in the sense of looking into (i. e. in order to read), βιβλίον, to perceive by the senses, to feel: τόν ἄνεμον ἰσχυρόν (T WH omit ἰσχυρόν), κτυπον δέδορκα, Aeschylus sept. 104).
e. to discover by use, to know by experience: τί, ὅτι, τό θηρίον, ὅτι κτλ., ὑπέρ ὁ βλέπει με for ὑπέρ τοῦτο, ὁ βλέπει με ὄντα, lest he think me greater than on personal knowledge he finds me to be, to have (the power of) understanding: βλέποντες οὐ βλέπουσι, though endued with understanding they do not understand, to discern mentally, observe, perceive, discover, understand; absolutely: δἰ ἐσόπτρου, βλέπων ἐν τῷ κρύπτω seeing in secret, where man sees nothing, L T Tr WH βλέπων ἐν τῷ κρυφαίῳ); ἐγγίζουσαν τήν ἡμέραν, Ἰησοῦν ... ἐστεφανωμένον, we see (from his resurrection and from the effects and witness of the Holy Spirit) Jesus crowned, ὅτι, to turn the thoughts or direct the mind to a thing, to consider, contemplate, look to; absolutely βλέπετε take heed: πῶς with indicative (Winer's Grammar, 300 (282); Buttmann, 255 (219)), to weigh carefully, examine, followed by the interrogative τί with indicative εἰς πρόσωπον τίνος, to look at i. e. have regard to one's external condition — used of those who are influenced by partiality: ἑαυτόν βλέπειν to look to oneself (equivalent to sibi cavere): ἵνα μή (cf. Buttmann, 242 (209)), βλέπειν ἀπό τίνος (equivalent to sibi cavere ab aliquo) to beware of one (Winer's Grammar, 223 (209), cf. 39 (38); Buttmann, 242 (209), cf. 323 (278)), look to in the sense of providing, taking care: followed by ἵνα, μή with subjunctive aorist, μήπως); μή with future indicative, ὁρᾶν μή (cf. Winer's Grammar, 503 (468f); Buttmann, 242 f (209)).
3. in a geographical sense, like Latin specto (English look), of places, mountains, buildings, etc., turned toward any quarter, as it were facing it: followed by κατά with the accusative, Buttmann, D. American edition under the word Phenice>) (the Sept. (πρός, Xenophon, Hell. 7,1, 17; mem. 3,8, 9; Herodian, 6,5, 2; (Diogenes Laërtius 1,2, 48; the Sept. εἰς, Sophocles Lexicon, under the word)). (Synonym: see under the word ὁράω. Compare: ἀναβλέπω, ἀποβλέπω, διαβλέπω, ἐμβλέπω, ἐπιβλέπω, περιβλέπω, προβλέπω.)

Greek Monolingual

(AM βλέπω)
1. διαθέτω την αίσθηση της όρασης
2. έχω την ικανότητα να βλέπω
3. στρέφω το βλέμμα, κοιτάζω
4. προσέχω με το βλέμμα
5. προσέχω, είμαι προσεκτικός μήπως..
6. προσέχω ν' αποφύγω κάτι
7. εξετάζω
8. θαυμάζω, κοιτάζω με θαυμασμό
9. κατανοώ, αντιλαμβάνομαι
10. απολαμβάνω
11. αποβλέπω, προσβλέπω
12. αναζητώ, ψάχνω να βρω
13. (για άψυχα) είμαι στραμμένος, αντικρίζω προς κάποια κατεύθυνση
μσν.- νεοελλ.
1. διακρίνω, ξεχωρίζω
2. διαπιστώνω
3. επιτηρώ, εποπτεύω
4. περιποιούμαι, φροντίζω
5. επισκέπτομαι
6. οραματίζομαι
νεοελλ.
1. αντιλαμβάνομαι την παρουσία κάποιου
2. βρίσκω, ξαναβρίσκω
3. αποφασίζω
4. (για γιατρούς) εξετάζω ασθενή
5. φρ. α) «βλέπω άσπρη μέρα» ή «...θεού πρόσωπο» — ευτυχώ, ευημερώ, ησυχάζω
β) «βλέπω και δεν το πιστεύω» — εκπλήσσομαι για κάτι απίθανο, απροσδόκητο
γ) «είδα και έπαθα» — βασανίστηκα, ταλαιπωρήθηκα
δ) «βλέπω καλό» — ευεργετούμαι, ωφελούμαι, καλυτερεύω στην υγεία μου
ε) «βλέπω μακριά» — έχω οξεία αντίληψη
στ) «βλέπω με καλό μάτι» — βλέπω ευχάριστα, αντιμετωπίζω ευνοϊκά
ζ) «βλέπω όνειρα» — ονειρεύομαι
η) «είδα πολλά» — έχω μεγάλη πείρα
θ)«βλέπω τον ουρανό σφοντύλι» — ζαλίζομαι από χτύπημα ή από δυσάρεστη είδηση
ι) «βλέπω στον ύπνο μου, ονειρεύομαι» — επιθυμώ κάτι υπερβολικά
ια) «βλέπω το φως» — εμφανίζομαι, γεννιέμαι, πραγματοποιούμαι
ιβ) «βλέπω το φως της δημοσιότητας» — δημοσιεύομαι, κυκλοφορώ
ιγ) «βλέπω το φως της ημέρας» — γεννιέμαι, αποκαλύπτομαι
ιδ) «βλέπω φως» — αρχίζω να αισιοδοξώ
ιε) «δεν βλέπω τη μύτη μου» — είναι θεοσκότεινα
ιστ) «δεν βλέπω πέρα από τη μύτη μου» — έχω περιορισμένη αντίληψη
ιζ) «δεν έχω δει τίποτε» — είμαι άπειρος
ιη) «είδες;» — για επαλήθευση κάποιας κατάστασης για την οποία έχει γίνει λόγος
ιθ) «να δω» ή «θα δω» — θα σκεφθώ
κ) «να δούμε» — όταν αμφιβάλλουμε για κάτι και περιμένουμε να μας το βεβαιώσει η έκβαση των πραγμάτων
κα) «όποιος έχει μάτια βλέπει» — είναι φανερό
κβ) «όπως με βλέπεις και σε βλέπω» — αλήθεια, ειλικρινά, αναμφισβήτητα
κγ) «ποιος είδε τον θεό και δεν τον φοβήθηκε» — για έκρηξη παράφορης οργής, μανίας
κδ) «πού σε είδα, πού με είδες» — για αόριστη και αμυδρή ανάμνηση γνωριμίας ή για αδιαφορία
κε) «τον βλέπω σαν κουνούπι» — θεωρώ κάποιον ανάξιο, αψηφώ κάποιον
κστ) «τον βλέπω σαν τον χάρο» — αισθάνομαι αποστροφή, αντιπάθεια για κάποιον
κζ) «τα βλέπω μαύρα» — είμαι υπερβολικά απαισιόδοξος
κη) «τα βλέπω ρόδινα» — αισιοδοξώ
κθ) «δε βλέπω την ώρα» — ανυπομονώ
6. παροιμ. α) «ακόμη δεν τον είδαμε και Γιάννη τον εβγάλαμε» — κάνω σχέδια στηριζόμενος σε αόριστες και αβέβαιες προσδοκίες
β) «μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται» — η λησμονιά είναι μοιραίο επακολούθημα του αποχωρισμού
γ) «της νύχτας τα καμώματα τα βλέπει η μέρα και γελάει» — οι δουλειές δεν γίνονται με επιτυχία τη νύχτα
αρχ.
1. φαίνομαι σαν
μοιάζω με
2. βασίζομαι, εμπιστεύομαι
3. φρ. «βλέπω φάος» ή «...φῶς (ἡλίου)» — ζω, υπάρχω
4. (η μτχ. ως ουσ.) ο βλέπων
προφήτης.
[ΕΤΥΜΟΛ. Άγνωστης ετυμολ. Ο τ. της ευκτικής ποτιγλέποι στον Αλκμάνα (πρβλ. γλέφαρον: βλέφαρον, γλήχων: βλήχων, οδήγησε στην υπόθεση υπάρξεως ενός χειλοϋπερωικού φθόγγουg-w (> β-λέπω) στην αρχή της λ., ο οποίος απέβαλε ανομοιωτικώς το χειλικό του στοιχείο w(β) και έδωσε διαλεκτικώς τον τ. γλέπω. Το σημερινό διαλεκτικό γλέπω είναι προϊόν νεώτερης ανομοιώσεως βλέπω > γλέπω (βλ. σουβλί > σουγλί κ.λπ.). Με το ρ. βλέπω εκφράζεται η πράξη ή η ικανότητα της οράσεως και απαντά ιδιαίτερα σε εκφράσεις όπως «οξύ βλέπειν» «αμβλύ βλέπειν» κ.ά. Είναι άγνωστο στον Όμηρο, συχνό όμως στην αττική διάλεκτο και στη μτγν. Ελληνική. Στον Πλωτίνο (3ος μ.Χ. αιώνας) το ρ. βλέπω διακρίνεται από το ορώ, ενώ στον λυρικό Σόλωνα (6ος π.Χ. αιώνα) τα δύο ρήματα χρησιμοποιούνται παράλληλα. Στον ποιητικό λόγο τα ρήματα βλέπω, ορώ καθώς και άλλα συνώνυμα τους (δέρκομαι, λεύσσω) όταν συντάσσονται με αντικείμενο που δηλώνει το φως της ημέρας, του ηλίου ή των άστρων συνιστούν εκφράσεις που σημαίνουν «ζω». Από απόψεως σημασίας το ρ. βλέπω «κοιτάζω, προσηλώνω το βλέμμα, προσέχω» εκφράζει τη σκόπιμη παρατήρηση εν αντιθέσει προς το ορώ «βλέπω, θεώμαι», με το οποίο δηλώνεται η οπτική αντίληψη, η ακούσια παρατήρηση. Η διαφοροποίηση αυτή (βλέπω / ορώ) είναι χαρακτηριστική και σε ζεύγη λέξεων σύγχρονων ευρωπαϊκών γλωσσών (πρβλ. αγγλ. look- see, γαλλ. regarder- voir, γερμ. schauen, blicken- sehen). Στην Ελληνική η αντίθεση αυτή εκφράζεται από το ζεύγος βλέπω- κοιτάζω, το οποίο υποκατέστησε σημασιολογικά το αρχ. ορώ.
ΠΑΡ. βλέπηση(-ις), βλέπος, βλέψη(-ις)- αρχ. βλεπτός
μσν.
βλεπάτορος
νεοελλ.
βλεπάρης, βλέπημα, βλεπιάς.
ΣΥΝΘ. (Β' συνθετικό) αναβλέπω, αποβλέπω, διαβλέπω, εμβλέπω, επιβλέπω, παραβλέπω, προβλέπω, προσβλέπω, συνεπιβλέπω, υποβλέπω
αρχ.
αντιβλέπω, διϋποβλέπω, εισβλέπω, εκβλέπω, εναποβλέπω, επεμβλέπω, κατεμβλέπω, μεταβλέπω, παρεμβλέπω, περιβλέπω, προαναβλέπω, προσαποβλέπω, προσεμβλέπω, προσεπιβλέπω, συμβλέπω, συναποβλέπω, υπαναβλέπω, υπερβλέπω
νεοελλ.
αγριοβλέπω, γλυκοβλέπω, επαναβλέπω, κακοβλέπω, καλοβλέπω, κουτσοβλέπω, κρυφοβλέπω, λοξοβλέπω, ματαβλέπω, μισοβλέπω, ξαναβλέπω, πολυβλέπω, πρωτοβλέπω, στραβοβλέπω, συχνοβλέπω, χαμοβλέπω].

Greek Monotonic

βλέπω: μέλ. βλέψομαι, αόρ. αʹ ἔβλεψα,
I. βλέπω, έχω την ικανότητα της όρασης, σε Σοφ.· μὴ βλέπῃ ὁ μάντις, μη τυχόν και βλέπει πολύ καθαρά ο μάντης, στον ίδ.
II. 1. κοιτάζω· εἴς τινα ή τι, σε Αισχύλ. κ.λπ.· πῶς βλέπων; με τι πρόσωπο; σε Σοφ.· με επίρρ., ἐχθρῶς βλέπω πρός τινα, σε Ξεν.· συχνά ακολουθ. από ουσ. σε αιτ.· φόβονβλέπω, έχω όψη φοβερή, δείχνω τρομερός, σε Αισχύλ.· ἔβλεψε νᾶπυ, είχε βλέμμα όπως το σινάπι (σημ. από τα σπέρματα του οποίου παράγεται η μουστάρδα), οξύ, φλογερό, σε Αριστοφ.· πυρρίχην βλέπων, δείχνω ως μέλος πολεμικού χορού, στον ίδ.· πεφροντικὸς βλέπεις, κοιτάζεις εξονυχιστικά, σε Ευρ.
2. κοιτάζω κάποιον από τον οποίο αναμένεται βοήθεια, σε Σοφ.· εἴς τινα, στον ίδ. κ.λπ.· λέγεται για τόπους (προς δήλωση της διεύθυνσης), οἰκία πρὸς μεσημβρίαν βλέπουσα, που κοιτάζει προς τον νότο, σε Ξεν.
3. βλέπω με πόθο, περιμένω πρόθυμα, με απαρ., σε Αριστοφ.
4. βλέπω προς κάτι· ἑαυτούς, σε Καινή Διαθήκη· επίσης, βλέπω ἀπό τινος, προφυλάσσομαι από κάποιον, στο ίδ.· βλέπω ἵνα..., για να δω ότι..., στο ίδ.
III. μτβ., βλέπω, παρατηρώ, ατενίζω, με αιτ., σε Τραγ.· βλέπω φάος, φῶς ἡλίου, βλέπω το φως της ημέρας, ζω, σε Αισχύλ., Ευρ.· το προηγ. λέγεται και χωρίς το «φάος», είμαι ζωντανός, ζω, σε Αισχύλ. κ.λπ.· λέγεται για πράγματα· βλέποντα, αυτά που υπάρχουν πραγματικά, στον ίδ.

Russian (Dvoretsky)

βλέπω: (fut. βλέψομαι)
1) обладать зрением, видеть (οἱ βλέποντες τοῖς τυφλοῖς ἡγούμεθα Arph.; β. ἠρέμα καὶ οὐκ ὀξύ Arst.): μὴ β. или σκότον β. Soph. быть незрячим; β. φάος Aesch. или φῶς ἡλίου Eur. видеть (солнечный) свет, т. е. быть в живых, жить; βλέπων καὶ ἐμπνέων Soph. вполне живой;
2) быть прозорливым (ὁ μάντις βλέπων Soph.): Παρμενίδης μᾶλλον βλέπων ἔοικε λέγειν Arst. слова Парменида, повидимому, проницательнее;
3) быть ясным, быть очевидным: τὰ ἀληθῆ καὶ βλέποντα Aesch. очевидные истины; ἐξ ἑαυτῷ βλεπόμενος Sext. самоочевидный;
4) смотреть, глядеть (εἴς τινα и εἴς τι Aesch., Arst., Dem., ἐπί τινι Soph. и ἐπί τι Thuc., Arst. или πρός τι Arst.);
5) обращать взоры, стремиться (εἴς τινα и εἴς τι Soph.; εἰς πλοῦτον καὶ ἀρετήν Arst.; ποιεῖν τι Arph.; πρὸς τὸ διαπράξασθαι μόνον Plat.);
6) выглядеть (σεμνὸν καὶ πεφροντικός Eur.; δριμύ Plat.): β. Ἄρην Arph. выглядеть Ареем, т. е. иметь воинственный вид; πῶς βλέπων τις ταῦτα τολμήσει λακεῖν; Soph. как (досл. с каким видом) осмелится кто-л. сказать нечто подобное?;
7) смотреть, относиться (φιλοφρόνως πρός τινα Xen.);
8) быть обращенным, направленным (πρὸς μεσημβρίαν Xen.; κάτω Arst.; τὰ ὅπλα πρὸς τοὺς βαρβάρους βλέποντα Plut.);
9) смотреть (за кем-л., за чем-л.), иметь наблюдение, оберегать (τινά NT);
10) беречься, остерегаться (ἀπό τινος, тж. ἵνα … и μή … NT).

Frisk Etymological English

Grammatical information: v.
Meaning: see, look, perceive, (Solon). S. Mugler, Terminologie optique.
Other forms: Aor. βλέψαι; late βέβλεφα βέβλοφα. Opt. ποτι-γλέποι (Alkman 23, 75).
Compounds: often with prep., ἀνα-, ἀντι-, ἀπο-. παραβλώψ (Il.), κυνοβλώψ H.
Derivatives: βλέψις (X.); βλεψίας a fish, κεφαλῖνος (Strömberg Fischnamen 42); βλέμμα glance (Att.); rare βλέπος id. (Ar., Schwyzer 512). - Expressive deverb.: βλεπάζοντες βλέποντες and βλεπετύζει βλέπει H., perhaps for βλεπετίζει, cf. χρεμετίζει. - On βλέφαρον eyelid (Il.) s. below.
Origin: PG [a word of Pre-Greek origin]X [probably]
Etymology: γλέπω beside βλέπω like γλέφαρον beside βλέφαρον; the variation suggests a labiovelar gu- with irregular development, s. Schwyzer 298f.; v. Blumenthal Hesychst. 21, who points to Maced. γλέπου = βλέπω. Szemerényi, Studia Pagliaro 3, 1969, 236f: from -βλωψ from βάλλω and ὠπ-, cast a glance; improbable. It is possible that the verb and the noun βλέφαρον are unrelated; in that case the latter word may have been orig. *γλέφαρον and have influenced the verb. But it seems more probable that they were cognate, β/γ and π/φ pointing to a Pre-Gr. word (Fur. 389); but the first variation is rare. Pre-Greek had labio-velars which developed not always in the same way as the inherited equivalents. There is no etym. Perhaps Slav. glipati points to a (European) substratum.

Middle Liddell


I. to see, have the power of sight, Soph.; μὴ βλέπηι ὁ μάντις lest he see too clearly, Soph.
II. to look, εἴς τινα or τι, Aesch., etc.; πῶς βλέπων; with what face? Soph.;—with an adv., ἐχθρῶς βλ. πρός τινα Xen.:—foll. by a noun, φόβον βλ. to look terror, i. e. to look terrible, Aesch.; ἔβλεψε νᾶπυ looked mustard, Ar.; πυρρίχην βλέπων looking like a war-dancer, Ar.; πεφροντικὸς βλέπειν to look thoughtful, Eur.
2. to look to some one from whom help is expected, Soph.; εἴς τινα Soph., etc.:— of places, οἰκία πρὸς μεσημβρίαν βλέπουσα looking towards the south, Xen.
3. to look longingly, expect eagerly, c. inf., Ar.
4. to look to, ἑαυτούς NTest.; also, βλ. ἀπό τινος to beware of…, NTest.; βλ. ἵνα .. to see that…, NTest.
III. trans. to see, behold, c. acc., Trag.: βλ. φάος, φῶς ἡλίου to see the light of day, to live, Aesch., Eur.; and, without φάος, to be alive, live, Aesch., etc.; of things, βλέποντα actually existing, Aesch.

Dutch (Woordenboekgrieks.nl)

βλέπω, aor. ἔβλεψα, aor. pass. -εβλέφθην in compos.; Ion. plqperf. med.-pass. 3 plur. (περι)εβεβλέατο; fut. βλέψομαι, later ook βλέψω; post-hom.
1. intrans.
2. zien, gezichtsvermogen hebben:; οἳ πρῶτα μὲν βλέποντες ἔβλεπον μάτην al hadden de mensen in den beginne wel gezichtsvermogen, zij zagen zonder begrip Aeschl. PV 447; εἰ καὶ μὴ βλέπεις ook al kunt u niet zien Soph. OT 302; pregn.. ἀθυμῶ μὴ βλέπων ὁ μάντις ᾖ ik vrees dat de waarzegger helderziend is Soph. OT 747.
3. kijken, een (bepaalde) blik in de ogen hebben, met adv..; πῶς... βλέπων hoe kijkend Soph. Ph. 110; φιλοφρόνως β. een vriendelijke blik hebben, vriendelijk kijken Xen. Mem. 3.10.4; met acc. v. h. inw. obj.. φόβον βλέπων met vreesaanjagende blik Aeschl. Sept. 498; κἄβλεψε νᾶπυ en hij keek zuur (lett. met mosterdblik) Aristoph. Eq. 631.
4. met acc.
5. zien, aanschouwen:; βλέπω γὰρ ἐχθρὸν φῶτα want ik zie een vijand Soph. Ai. 1042; τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder NT Mt. 7.3; spec. het licht zien, in leven zijn:; βλέπει τὸ φάος hij ziet het licht Aeschl. Pers. 299; ook abs., zonder φάος:; βλέποντα κἀμπνέοντ ’ ἔτι nog levend en ademend Soph. Ph. 883; van zaken; ἀληθῆ καὶ βλέποντα δοξάσω; moet ik denken dat het waar en werkelijk zo is? Aeschl. Ch. 844; opmerken :. τὸ ἴδιον συμφέρον οὐ βλέπει zij heeft geen oog voor het eigen belang Democr. B 237.
6. overdr., NT uitkijken (voor), oppassen (voor) :. βλέπετε ἀπὸ ζύμης hoedt u voor de zuurdesem NT Marc. 8.15; βλέπετε τοὺς κύνας pas op voor de honden NT Phil. 3.2; βλέπετε τί ἀκούετε let goed op wat jullie horen NT Marc. 4.24.
7. met richting- of doelbepaling
8. kijken (naar), met prep. : βλέψας ἐς τὸν Πρηξάσπεα met een blik op Prexaspes Hdt. 3.62.2; αἱ πρὸς μεσημβρίαν βλέπουσαι οἰκίαι de huizen die op het zuiden uitzagen Hdt. 3.8.9; κἀπ ’ ἐμοὶ βλέψας als hij zijn blik op mij laat vallen Soph. Ai. 345.
9. overdr. op het oog hebben, letten op; met inf..; βλέπουσι... δάκνειν zij hebben op het oog je te bijten Aristoph. Ach. 376; met prep..; πρὸς τὸ διαπράξασθαι μόνον βλέποντες alleen maar lettend op succes Plat. Smp. 181b; vertrouwen op, met prep. : ἐς θεοὺς β. vertrouwen op de goden Soph. Ant. 923; ἔς σε βλέπω δὴ ὅπως... ik richt mij op u in de hoop dat... Soph. El. 954; ἡ πολιτεία βλέπει εἰς... πλοῦτον de staatsvorm is gericht op rijkdom Aristot. Pol. 1293b14.
10.
11.

Frisk Etymology German

βλέπω: {blépō}
Forms: Aor. βλέψαι,
Grammar: v.
Meaning: übrige Formen spät blicken, sehen, schauen,
Composita : oft mit Präposition, ἀνα-, ἀντι-, ἀπο- usw. (vorw. att., hell. und spät, nicht bei Hom.; zur Bedeutung Bloch Suppl. Verba 105f.).
Derivative: Ableitungen: βλέψις das Sehen, ἀνά-, ἀντίβλεψις usw. (X., Arist. usw.) mit βλεψίας N. eines Fisches (Strömberg Fischnamen 42); βλέμμα Blick, Auge (att. usw.); daneben vereinzelt βλέπος ib. (Ar., vgl. Schwyzer 512) und βλέπησις ib. (Ar. [falsche Konj. in PHolm. 16, 33], nach αἴσθησις usw., s. Chantraine Formation 279). — Adj. βλεπτικός mit dem Sehen begabt (Hdn. u. a.). — Expressive Deverbativa : βλεπάζοντες· βλέποντες und βλεπετύζει· βλέπει H., viell. für βλεπετίζει, vgl. χρεμετίζει (Debrunner IF 21, 268). — Zu βλέφαρον s. bes.
Etymology : Statt βλέπω steht bei Alkman 23, 75 ποτιγλέποι Opt. (dagegen Epid. [IVa] ποτιβλέψας) wie γλέφαρον für βλέφαρον (auch Pi.); das Schwanken β~γ legt die Annahme eines labiovelaren Anlauts g- nahe, der durch Dissimilation vor dem folgenden π sein labiales Element eingebüßt hätte, s. Schwyzer 298f. m. Lit.; vgl. noch v. Blumenthal Hesychst. 21, der auf maked. γλέπου = βλέπω hinweist. — Etymologie unbekannt.
Page 1,243

Chinese

原文音譯:blšpw 不累坡
詞類次數:動詞(135)
原文字根:投 觀看 相當於: (מַרְאֶה‎) (נָבַט‎) (רָאָה‎ / רָאֶה‎ / רְאוּת‎)
字義溯源:看見,注視*,謹慎,提防,防備,觀看,察看,看來,得見,見到,朝,看,見,留心
出現次數:總共(136);太(20);可(15);路(16);約(17);徒(13);羅(6);林前(7);林後(7);加(1);弗(1);腓(3);西(3);來(8);雅(1);約貳(1);啓(17)
譯字彙編
1) 看見(20) 太14:30; 太15:31; 太15:31; 路7:21; 路8:16; 路10:23; 路21:30; 約11:9; 約20:1; 約20:5; 約21:9; 約21:20; 徒4:14; 徒9:9; 徒13:11; 羅11:8; 羅11:10; 來10:25; 啓18:9; 啓18:18;
2) 看(10) 太13:14; 路9:62; 約13:22; 徒8:6; 徒28:26; 啓6:1; 啓6:3; 啓6:5; 啓6:7; 啓9:20;
3) 你們要謹慎(8) 太24:4; 可13:5; 可13:33; 路21:8; 林前8:9; 西2:8; 來3:12; 來12:25;
4) 見(6) 太13:13; 太18:10; 路8:10; 路24:12; 來2:9; 啓17:8;
5) 要謹慎(5) 可13:9; 可13:23; 林前3:10; 加5:15; 弗5:15;
6) 你們要提防(4) 可12:38; 腓3:2; 腓3:2; 腓3:2;
7) 看見了(4) 太13:16; 約9:7; 約9:15; 啓22:8;
8) 你們看(3) 林前1:26; 林前10:18; 雅2:22;
9) 他們看(3) 太13:13; 可4:12; 路8:10;
10) 看見的(3) 約9:39; 徒2:33; 羅8:24;
11) 察看(3) 太6:4; 太6:6; 太6:18;
12) 觀看(3) 太5:28; 啓5:3; 啓5:4;
13) 看⋯見(2) 可8:18; 徒9:8;
14) 所見的(2) 林後4:18; 林後4:18;
15) 你們⋯看見的(2) 太13:17; 路10:23;
16) 他看見(2) 約1:29; 約5:19;
17) 見的(2) 羅8:25; 來11:7;
18) 看得見的(2) 約9:39; 來11:3;
19) 你⋯看(2) 太22:16; 可12:14;
20) 你看見⋯麼(2) 可13:2; 路7:44;
21) 所⋯見的(2) 林後4:18; 林後4:18;
22) 你看(2) 可5:31; 徒3:4;
23) 你看見(2) 太7:3; 路6:41;
24) 你們⋯要小心(1) 約貳1:8;
25) 要看(1) 啓1:12;
26) 你看見的(1) 啓1:11;
27) 他們⋯來看(1) 啓11:9;
28) 當謹慎(1) 西4:17;
29) 看來(1) 來3:19;
30) 見之(1) 來11:1;
31) 他⋯看到的(1) 林後12:6;
32) 人看見(1) 啓16:15;
33) 他⋯能看見(1) 約9:21;
34) 你看⋯見(1) 路6:42;
35) 你⋯看見(1) 可8:23;
36) 你們⋯看見(1) 太24:2;
37) 我們⋯能看見(1) 約9:41;
38) 見到(1) 西2:5;
39) 所看見的(1) 啓22:8;
40) 我們⋯觀看(1) 林前13:12;
41) 你能看見(1) 啓3:18;
42) 是要看見(1) 徒28:26;
43) 我看見(1) 可8:24;
44) 你們應當小心(1) 路8:18;
45) 看的(1) 路10:24;
46) 得見(1) 路11:33;
47) 提防(1) 可8:15;
48) 要留心(1) 可4:24;
49) 所看見(1) 太11:4;
50) 能看見(1) 太12:22;
51) 你們是要看見(1) 太13:14;
52) 是看見(1) 可4:12;
53) 他能看見(1) 約9:19;
54) 我看見了(1) 約9:25;
55) 被看見了(1) 羅8:24;
56) 須要謹慎(1) 林前10:12;
57) 你們要留心(1) 林前16:10;
58) 我知道(1) 林後7:8;
59) 我覺得(1) 羅7:23;
60) 朝(1) 徒27:12;
61) 可以看見(1) 約9:39;
62) 正看著時(1) 徒1:9;
63) 見了(1) 徒12:9;
64) 你們要小心(1) 徒13:40;
65) 你們是看(1) 林後10:7