Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

βόστρυχος

Μή, φίλα ψυχά, βίον ἀθάνατον σπεῦδε, τὰν δ' ἔμπρακτον ἄντλει μαχανάν -> Oh! my soul do not aspire to eternal life, but exhaust the limits of the possible
Pindar, Pythian, 3.61f.
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: βόστρῠχος Medium diacritics: βόστρυχος Low diacritics: βόστρυχος Capitals: ΒΟΣΤΡΥΧΟΣ
Transliteration A: bóstrychos Transliteration B: bostrychos Transliteration C: vostrychos Beta Code: bo/struxos

English (LSJ)

ὁ, pl. βόστρυχοι, heterocl. pl. βόστρυχα in AP5.259 (Paul. Sil.), 6.71 (Id.): acc. pl. A βόστρυχας Dionys.Av.2.7:—curl, lock of hair, Archil. 58, A.Ch.178, Ar.Nu.536, etc.: in sg. collectively, hair, ἀμπέτασον β. ὤμοις E.Hipp.202 (lyr.). 2 poet., anything twisted or wreathed, πυρὸς ἀμφήκης βόστρυχος thunderbolt, A.Pr.1044: in plural, tendrils, Philostr. VA3.4. 3 metaph., ornament, τῆς ἠπείρου, of Smyrna, Aristid. Or.18(20).9; of Nicomedia, Lib.Or.61.12; ἑστίας χρυσοῦς βόστρυχος, of a son, Him. Or.23.7. II winged insect, perhaps male of the glowworm, Arist.HA551b26. 2 in plural, seaweed, Dionys.Av. l.c.

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

German (Pape)

[Seite 454] ὁ (vgl. βὁτρυς, βότρυχος), die Haarlocke, gekräuseltes Haar; Aesch. Ch. 166. 176; Ar. Nub. 528 u. sp. D.; spätere Prosa, LXX.; Luc. Deor. D. 2, 2. Übertr., alles Geschlängelte, πυρὁς, Blitz, Aesch. Prom. 1046; vom Laube der Bäume Achill. Tat. 1, 15.

French (Bailly abrégé)

ου (ὁ) :
1 boucle de cheveux, frisure;
2 p. anal. jet de foudre qui tournoie.
Étymologie: cf. βότρυς.

Spanish (DGE)

(βόστρῠχος) -ου, ὁ
• Morfología: [ac. plu. βόστρυχα AP 5.260 (Paul.Sil.)]
I del pelo
1 rizo, bucle Archil.166.2, A.Ch.178, E.Or.1267, Ar.Nu.536, Call.Fr.110.8, LXX Id.16.14, D.P.Au.2.9, Philostr.Ep.21, AP l.c., IStratonikeia 42.1
fig. πυρὸς ἀμφήκης β. el doble bucle de fuego, e.d. el rayo, A.Pr.1044, βόστρυχον καπνοῦ rizo de humo S.Fr.1131.6 (cj.)
conjunto de rizos, cabellera ἀμπέτασον βόστρυχον ὤμοις extiende el pelo por los hombros E.Hipp.202
Βόστρυχος Bucle tít. de una comedia de Alexis AB 115.12.
2 fig. adorno β. τῆς ἠπείρου de la ciudad de Esmirna, Aristid.Or.18.9, de Nicomedia, Lib.Or.61.12, ἑστίας χρυσοῦς β. Him.8.7.
II de otras cosas
1 zarcillo, follaje de plantas, Philostr.VA 3.4, Ach.Tat.1.15.4, Nonn.D.2.640.
2 n. de un insecto alado tal vez el macho de la luciérnaga, Arist.HA 551b26.
• Etimología: Término expresivo prob. contaminado de βότρυς q.u.

Greek Monolingual

ο (AM βόστρυχος, Α, πληθ., βόστρυχοι, οι και βόστρυχα, τα)
1. μπούκλα, τούφα μαλλιών
2. πλεξίδα μαλλιών
αρχ.
1. η έλικα του κλήματος
2. ονομασία εντόμου
3. φρ. «βόστρυχος πυρός» — η αστραπή.
[ΕΤΥΜΟΛ. Άγνωστης ετυμολ. Η σύνδεση με αρχ. νορβ. kvaster «θύσανος, φούντα» καθώς και με άλλες συγγενείς γερμανικές λέξεις δεν έχει ισχυρή βάση. Πρόκειται πιθ. για λ. εκφραστική ή της καθημερινής γλώσσας, υπόθεση στην οποία οδηγεί η ύπαρξη του επιθήματος -χος με τον δασύ ουρανικό φθόγγο. Αξιοσημείωτος είναι ο συμφυρμός με τη λ. βότρυς (βλ. λ. βοστρύχιον και βότρυχος)].

Greek Monotonic

βόστρῠχος: ὁ, πληθ. βόστρυχα (βλ. βότρυς),
1. μπούκλα μαλλιών, σε Αισχύλ. κ.λπ.
2. οτιδήποτε είναι πλεγμένο στριφογυριστά - ελικοειδώς, οτιδήποτε είναι περιτυλιγμένο· πυρὸς βόστρυχος, λέγεται για την αστραπή, στον ίδ.

Russian (Dvoretsky)

βόστρῠχος:
1) вьющаяся прядь волос, локон Aesch., Arph., Plut., Luc.: πυρὸς β. Aesch. извивающаяся молния;
2) зоол. ночесветка-самец (Lampyris noctiluca mas) Arst.

Frisk Etymological English

Grammatical information: m.
Meaning: curl, lock of hair (Archil.).
Other forms: pl. also βόστρυχα (AP)
Derivatives: βοστρύχιον, also vine-tendril (Arist., AP), βοστρύχια στέμφυλα H.; cf. βότρυχος s. βότρυς;; βοστρυχηδόν in locks (Luk.). - βοστρυχίζω, βοστρυχόομαι. On the χ-Suffix Schwyzer 498, Chantr. Form. 402.
Origin: PG [a word of Pre-Greek origin]X [probably]
Etymology: Unknown. The suffix -υχ- could well be Pre-Greek (C- is frequent), and this is probable for the whole word. On the confusion with βότρυς s.v.

Middle Liddell

βότρυς
1. a curl or lock of hair, Aesch., etc.
2. anything twisted or wreathed, πυρὸς β., of a flash of lightning, Aesch.

Dutch (Woordenboekgrieks.nl)

βόστρυχος -ου, ὁ krul, lok; krulhaar:; ἀμπέτασον βόστρυχον ὤμοις spreid mijn haardos over mijn schouders Eur. Hipp. 202; overdr.. πυρὸς ἀμφήκης βόστρυχος de dubbelzijdige lok van vuur (d.w.z. bliksem) Aeschl. PV 1044.

Frisk Etymology German

βόστρυχος: {bóstrukhos}
Forms: pl. auch βόστρυχα (AP),
Grammar: m.
Meaning: Haarlocke, auch übertr. in verschiedenen Bedeutungen (poet. seit Archil. und A., auch Arist. [als Insektenname] und späte Prosa).
Derivative: Ableitungen: Deminutivum βοστρύχιον, auch Weinrebe (Arist., AP), βοστρύχια· στέμφυλα H.; vgl. βότρυχος s. βότρυς; — βοστρυχώδης (Philostr.), βοστρυχίτης (οἶνος) Weintrester (Aët.; vgl. Redard Les noms grecs en -της 96), auch N. eines Steins (Plin.); βοστρυχηδόν in Locken, lockenweise (Luk.). — Denominutiva: βοστρυχίζω in Locken legen (Anaxil., D. H.), βοστρυχόομαι sich locken (Ach. Tat.). Zum χ-Suffix Schwyzer 498, Chantraine Formation 402 (unklar Specht Ursprung 254);
Etymology : Herkunft unbekannt. Von Froehde BB 10, 295f. mit awno. kvaster Quast und verwandten germanischen Wörtern verglichen, wozu noch lat. vespicēs pl. dichtes Gesträuch, aind. guṣpitá- verflochten, verschlungen, alb. gjeth Laub, Zweig, aserb. gvozd Wald usw.; alles semantisch und formal sehr hypothetisch. Weitere Lit. bei WP. 1, 644f., bes. Persson Beiträge 125f.
Page 1,254

English (Woodhouse)

βόστρυχος = lock of hair, of hair

⇢ Look up "βόστρυχος" on Google | Wiktionary | LSJ full text search (Translation based on the reversal of Woodhouse's English to Ancient Greek dictionary)

Translations

Bashkir: бөҙрә; Bulgarian: кичур; Burmese: ဆံခွေ; Catalan: floc, ble; Chinese Mandarin: 綹, 绺; Czech: lokna, kadeř; Danish: lok; Dutch: lok; Finnish: kiehkura; French: mèche; Galician: bucre, crecha, guedella, repincho, penecho, grifo, frechón, reguñido, carrapizo; German: Locke; Greek: μπούκλα; Hungarian: fürt, hajfürt; Icelandic: lokkur; Ido: loklo; Irish: ciabhóg, dlaíóg ghruaige, dlaoi ghruaige, duailín gruaige, dual gruaige, gibne, loca gruaige, táth gruaige, urla; Italian: ricciolo, ciocca, ciuffo; Khmer: ផ្នត់សក់; Korean: 타래; Latin: crīnis or; Maori: taio makawe, kaio, hukahuka, iho; Polish: kędzior; Portuguese: cacho, mecha; Romanian: buclă; Russian: ло́кон; Slovak: kader; Sorbian Lower Sorbian: kuźera; Spanish: bucle, mecha, rulo; Swedish: lock; Telugu: కురులు; Thai: ปอย; Tocharian B: letse; Walloon: lotchet; Welsh: cudyn