Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

βότρυς

Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ -> The fool laughs even when there's nothing to laugh at
Menander
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: βότρυς Medium diacritics: βότρυς Low diacritics: βότρυς Capitals: ΒΟΤΡΥΣ
Transliteration A: bótrys Transliteration B: botrys Transliteration C: votrys Beta Code: bo/trus

English (LSJ)

υος, ὁ (heterocl. pl. βότρυα, τά, Euph.149), A bunch of grapes, μέλανες δ' ἀνὰ βότρυες ἦσαν Il.18.562, etc.: pl., grapes, Hp.Vict.2.55: prov., βότρυς πρὸς βότρυν πεπαίνεται Jul.Or.7.225b. 2 = [βότρυχος]] (peduncle of bunch of grapes) 1, βότρυς κόμης AP 5.286 (Agath.), cf. Nonn.D.1.528, etc. 3 clustered ear-ring, Ar.Fr.320.10. II = ἀμβροσία and ἀρτεμισία, Dsc.3.114. 2 oak of Jerusalem, Chenopodium Botrys, ib.115. III the Pleiades, Sch.Il.18.486.

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

German (Pape)

[Seite 455] υος, ὁ, 1) die Weintraube, Il. 18, 562 (ἅπαξ εἰρημ.); Ar. Equ. 1072 u. öfter; Plat. βοτρύων (was freilich auch von βότρυον herkommen kann) Legg. VII, 844 d. – Bei Diosc. ein wohlriechendes Kraut. – 2) = βόστρυχος, bei sp. D., z. B. ἐθείρης Nonn. D. 1, 528; χαίτης Agath. 21 (V, 287). – Ohrgehänge, Ar. Poll. 7, 95.

Greek (Liddell-Scott)

βότρυς: -υος, ὁ, σταφυλή, μέλανες δ’ ἀνὰ βότρυες ἦσαν Ἰλ. Σ. 562· οὕτω παρ’ Ἀττ. 2) = βότρυχος, βότρυς χαίτης Ἀνθ. II. 5. 287, Νόνν. Δ. 1. 528, κτλ. 3) ἐνώτιον (ἴδε βοτρύδιον ΙΙ), Ἀριστοφ. Ἀποσπ. 309. 10. ΙΙ. εἶδος βοτάνης ἥτις καλεῖται καὶ ἀρτεμισία, Διοσκ. 3. 130. (Ἐκ τῆς αὐτῆς ῥίζης καὶ τὸ βόστρυχος, ὡς δεικνύει ὁ τύπος βότρυχος).

French (Bailly abrégé)

υος (ὁ) :
grappe de raisin.
Étymologie: DELG pas d’étym., pê emprunt médit., comme la plupart du voc. du vin et de la vigne.

English (Autenrieth)

υος: cluster of grapes, pl., Il. 18.562†.

English (Abbott-Smith)

βότρυς, -οῦ, ὁ, [in LXX for אֶשְׁכֹּל;]
a cluster of grapes: Re 14:18 (cf. στραφυλή) .†

English (Strong)

of uncertain derivation; a bunch (of grapes): (vine) cluster (of the vine).

English (Thayer)

βότρυος, ὁ, a bunch or cluster of grapes: Buttmann, 14 (13)). (Homer down.)

Greek Monolingual

βότρυς, ο (Α)
1. σταφύλι, τσαμπί
2. βόστρυχος, μπούκλα
3. σκουλαρίκι σε σχήμα σταφυλιού.
[ΕΤΥΜΟΛ. Η λ. βότρυς όπως και άλλες λέξεις που σχετίζονται με την καλλιέργεια του αμπελιού (πρβλ. οίνος, άμπελος κ.ά.) είναι άγνωστης ετυμολογίας. Πρόκειται πιθ. για δάνεια λ. μεσογειακής προελεύσεως.
ΠΑΡ. βοτρύδι (ον)
αρχ.
βοτρυδόν, βοτρυηρός, βοτρύιος, βοτρυόεις, βοτρυούμαι, βοτρυώδης
μσν.
βοτρυφόρος.
ΣΥΝΘ. αρχ. βοτρυηφόρος, βοτρυόδωρος, βοτρυοειδής, βοτρυόκοσμος, βοτρυόπαις, βοτρυοστέφανος, βοτρυοχαίτης
μσν.
βοτρυομήτωρ
νεοελλ.
βοτρυανθής, βοτρυοστεφής. (Β΄ συνθετικό) αγλαόβοτρυς, ελίβοτρυς, εύβοτρυς, καλλίβοτρυς, μικρόβοτρυς, ποικιλόβοτρυς, πολύβοτρυς, φερέβοτρυς, φιλόβοτρυς.

Greek Monotonic

βότρυς: -υος, ὁ,
1. τσαμπί σταφυλιών, σε Ομήρ. Ιλ., Αττ.
2. = βόστρυχος, σε Ανθ. (από την ίδια ρίζα με το βόστρυχος).

Russian (Dvoretsky)

βότρυς: υος ὁ
1) виноградная кисть, гроздь, виноград Hom., Arph., Plat., Arst., Plut.;
2) волнистая прядь, локон (κόμης Anth.);
3) ушная подвеска, серьга Arph.

Frisk Etymological English

-υος
Grammatical information: m.
Meaning: bunch of grapes (Il.).
Other forms: acc. also βότρυα (Euph.), LSJSupp.
Derivatives: βοτρυηρός of the grape kind (Thphr., cf. οἰνηρός Chantr. Form. 233). - βοτρυΐτης, -ῖτις (λίθος) kind of pearl Kalamine (Dsc., vgl. Redard Noms grecs en -της 53). - Adv. βοτρυδόν (Il.). - Isolated βοτρυμός τρυγητός H., as if from *βοτρύω; s. Schwyzer 492. - After βόστρυχος arose βότρυχος lock of hair (Pherecr.; prob. E. Or. 1267) and βοστρύχιον vine-tendril and βοστριχίτης, s. βόστρυχος.
Origin: PG [a word of Pre-Greek origin]X [probably]
Etymology: Like ἄμπελος prob. Pre-Greek. Hardly Semitic (Hebr. boṣer uvae immaturae acerbae) with Semerényi, Gnomon 43 (1971) 661. Fur. 302 considers original identity with βόστρυχος, with στ\/τ; very doubtful.

Middle Liddell

[From same Root as βόστρυχος.]
1. a cluster or bunch of grapes, Il., attic
2. = βόστρυχος, Anth.

Dutch (Woordenboekgrieks.nl)

βότρυς -υος, ὁ druiventros.

Frisk Etymology German

βότρυς: -υος
{bótrus}
Forms: pl. auch βότρυα (Euph.),
Grammar: m.,
Meaning: reife Traube, Weintraube, auch übertragen von traubenähnlichen Gegenständen (seit Il.).
Derivative: Mehrere Ableitungen, vorwiegend spät: βότρυον Beertraube, auch als Pflanzenname = θλάσπι (Thphr., Ps.-Dsk.); Deminutivum βοτρύδιον (Alex. u. a.). Adjektiva: βοτρυόεις traubenreich (Ion. Eleg., A. R. usw.; poetische Bildung, s. Schwyzer 526f., Chantraine Formation 270ff.), βοτρυώδης traubenartig (E., Thphr.) und die vereinzelt belegten βοτρυηρός vom Traubengeschlecht (Thphr., vgl. οἰνηρός usw. Chantraine 233), βοτρύϊος ib. (AP), βοτρυωτός mit Trauben geschmückt (Delos IIa, vgl. καρυωτός usw. Chantraine 305, Schwyzer 503). — βοτρυΐτης, -ῖτις (λίθος) Perlenart, Kalamine (Dsk., Gal., Plin. usw., vgl. Redard Les noms grecs en -της 53). — Adv. βοτρυδόν (seit Il.). — Nomen agentis: βοτρεύς Winzer (Pap., vgl. δρεπτεύς ib., ἀμοργεύς [von ἀμόργη u. a., Boßhardt Die Nomina auf -ευς 81ff.). — Denominativum: βοτρυόομαι Trauben bilden (Thphr.). — Isoliertes Nomen actionis: βοτρυμός· τρυγητός H., wie von *βοτρύω; vgl. Schwyzer 492. — Durch Kreuzung von βόστρυχος und βότρυς entstanden βότρυχος Haarlocke und βοστρύχιον Weinrebe, s. βόστρυχος und Güntert Reimwortbildungen 148.
Etymology : Begrifflich gehört βότρυς zu ἄμπελος, οἶνος usw., was zweifellos für fremde Herkunft spricht (Meillet MSL 15, 163). Unbefriedigende idg. Etymologien (Fick, H. Petersson) bei Bq und WP. 1, 671; 2, 109; s. noch W.-Hofmann s. botulus.
Page 1,255

Chinese

原文音譯:bÒtruj 波特呂士
詞類次數:名詞(1)
原文字根:串
字義溯源:一串葡萄*,(或)一束葡萄,果子
出現次數:總共(1);啓(1)
譯字彙編
1) 果子(1) 啓14:18

English (Woodhouse)

βότρυς = bunch of grapes, of grapes, vine clusters

⇢ Look up "βότρυς" on Google | Wiktionary | LSJ full text search (Translation based on the reversal of Woodhouse's English to Ancient Greek dictionary)