Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

επίδραση

Greek Monolingual

η επιδρώ
η άσκηση επιρροής, η πρόκληση μεταβολών και αλλαγών, το να επιδρά κάποιος ή κάτι (σε κάποιον ή σε κάτι).