Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

μῦς

Μὴ φῦναι τὸν ἅπαντα νικᾷ λόγον -> Not to be born is, past all prizing, best.
Sophocles, Oedipus Coloneus l. 1225
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: μῦς Medium diacritics: μῦς Low diacritics: μυς Capitals: ΜΥΣ
Transliteration A: mŷs Transliteration B: mys Transliteration C: mys Beta Code: mu=s

English (LSJ)

ὁ (even of the female, Philem.126; ὁ θῆλυς [μ.] Ael.NA12.10); gen. A μῠός Cratin.53, Alc.Com.22; acc. μῦν Arcesil. 1 D.; voc. μῦ AP11.391 (Lucill.); nom. pl. μύες [ῠ] Ar.Ach.762, Anaxandr.41.61 (anap.), μῦες dub. in Epich.44, also μῦς Antiph.193, Herod.3.76; acc. pl. μύας [ῠ] Epich.42.5, Posidipp.14, μῦς Hdt.2.141, Philyll.13; dat. pl. μῡσί Hdn.Gr.2.642, μῠσί (ν) Batr.174, 178, al.:—mouse or rat, Batr. 173, etc.: sg. in collect. sense, οὐδὲ τὸμ μῦν ἑτοιμάζονται θηρεύειν PCair.Zen.300.17 (iii B. C.); μ. ἀρουραῖος literally the field-mouse, but prob. hamster, Cricetus vulgaris, Hdt. l. c.; prov., μ. πίττης γεύεται, of one who tempted by some apparent good finds himself in inextricable difficulties, 'burn one's fingers', 'catch a Tartar', D. 50.26; μῦς… γεύμεθα πίσσας Theoc.14.51; ὅκως χώρης οἱ μῦς ὁμοίως τὸν σίδηρον τρώγουσιν, i. e. for lack of food, Herod. l. c., cf. Antig. Car. ap. St.Byz. s.v. Γύαρος; κατὰ μυὸς ὄλεθρον, of a lingering death, Philem.211, Men.219, cf. Herod.5.68 (s. v. l.), Ael.NA12.10; μ. λευκός a lewd person, Philem.126. 2 jerboa, Dipus aegyptiacus, Hdt. 4.192, Arist.HA581a3, al. II a shell-fish, mussel, A.Fr.34, Philyll. l. c., Arist.HA547b11 (s. v. l.), al., prob. in PCair.Zen.82.11 (iii B. C.). III a large kind of whale, Arist.HA519a23 (s. v. l.); but μ. θαλάττιος file-fish, Balistes capriscus, = Lat. mus marinus, Ael. NA9.41, cf. Diph.Siph. ap. Ath.8.355f, Marc.Sid.30, Opp.H.1.174; μ. θ. prob. sea-water mussel, Heraclid.Tar. ap. Ath.3.120d. IV muscle of the body, Hp.de Arte10, Arist.Pr.885a37, Theoc.22.48, etc. V gag (as if from μύω), Herod.3.85. VI μυὸς ὦτα, v. μυοσωτίς. (Cf. Skt. mū´s, Lat. mūs, OHG., OE., ONorse mūs; the signf. muscle (IV supr.) belongs also to OHG., OE., ONorse mūs, Dutch muis, and to the Dim., Lat. musculus, cf. OSlav. myšica 'arm' (lit. 'little mouse'); cf. σμῦς.)

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

German (Pape)

[Seite 222] μοός, ὁ, 1) die Maus, mus, Ar. Vesp. 206 u. Folgde. Sprichwörtlich μῦς ἐν πίετῃ, ἐν ἅλμῃ, μῦς πίττης γεύεται, die Maus steckt im Pech, unser »er ist in der Dinte«, Paroemiogr.; Dem. 50, 28; – μῦς λεοκός, ein geiler Luftling, Phot.; vgl. Philem. bei Ael. H. A. 12, 10. – 2) die Miesmuschel, μύαξ; Aesch. fr. 22; Philyll. u. A. bei Ath. III, 86 e; Antiphan. ib. VII, 295 c. – 3) eine große Wallfischart, der Bartenwallfisch, musculus, Arist. H. A. 3, 12. – 4) die Muskel, Maus, Theocr. 22, 48 u. Medic. – [Υ ist in den zwei-u. dreisylbigen Casus, wie in den Zusammensetzungen immer kurz. Vgl. aber μυών u. μυοδόκος.]

Greek (Liddell-Scott)

μῦς: ὁ (ἔτι καὶ ἐπὶ τοῦ θήλεος, Φιλήμ. ἐν Ἀδήλ. 32), γεν. μυός, αἰτ. μῦν, κλητ. μῦ, Ἀνθ. Π. 11. 391· - «ποντικός, ποντίκι», Mus musculus Λατ., ἐν Βατραχομυομαχ. 172· μ. ἀρουραῖος, κυριολεκτικῶς, ὁ μῦς τῶν ἀγρῶν, ἀλλὰ πιθ. ὁ Cricetus vulgaris, Ἡρόδ. 2. 141, πρβλ. μυγαλῆ· παροιμ. μῦς πίττης γεύεται, ἐπὶ τοῦ δελεασθέντος ἔκ τινος φαινομένου καλοῦ καὶ αἴφνης εὑρίσκοντος ἑαυτὸν ἐν δυσχερείαις ἀδιεξόδοις, Δημ. 1215. 10· ὡς μῦς... γεύμεθα πίσσας Θεόκρ. 14. 51: μῦς λευκός, αἰσχρός, λάγνος, ἀκόλαστος ἄνθρωπος, Φιλήμ. ἔνθ’ ἀνωτ. ΙΙ. εἶδος ὀστρακοδέρμου, «μύδι», Αἰσχύλ. Ἀποσπ. 25, Φιλύλλιος ἐν «Πόλεσι» 1, Ἀριστ. π. τὰ Ζ. Ἱστ. 5. 15, 13, κ. ἀλλ., πρβλ. μύαξ, μυΐσκη. ΙΙΙ. εἶδος μεγάλης φαλαίνης, Λατ. musculus, Ἀριστ. π. τὰ Ζ. Ἱστ. 3. 12. 5. IV. μῦς τοῦ σώματος, μυών, Λατ. musculus, Ἱππ. Ἀφ. 1259, Θεόκρ. 22. 48, καὶ Ἰατρ. (Πρβλ. Σανσκρ. mûsh-as, mûsh-akas, mûsh-ikas· Λατ. mus, musculus, mus-cipula· mûs (maus, mouse)· - ἡ ῥίζα φαίνεται εὑρισκομένη ἐν τῷ Σανσκρ. mush, mush-nâmi (furor, κλέπτω)· ἀλλὰ φαίνεται ὅτι ὑπάρχει ἑτέρα ῥίζα ἀρχομένη διὰ τοῦ s, πρβλ. σμῦς (Ἡσύχ.), σμίνθος, Σμινθεύς).

French (Bailly abrégé)

μυός (ὁ) :
acc. μῦν;
1 rat, souris, animal ; ◊ prov. μῦς λευκός ÉL rat blanc, càd vieux débauché, usé, blanchi;
2 la moule, coquillage;
3 sorte de tétrodon, poisson;
4 muscle.
Étymologie: cf. lat. mus.

Spanish

ratón

Greek Monotonic

μῦς: ὁ, γεν. μυός, αιτ. μῦν, κλητ. μῦ· Λατ. mus,
I. ποντικός, σε Βατραχομ.· μῦς ἀρουραῖος, ποντικός των αγρών (αρουραίος), το είδος των hamster, σε Ηρόδ.· μῦς πίσσας γεύεται, παροιμ. λέγεται για κάποιον που μπαίνει σε πειρασμό να φάει κάτι και βρίσκεται πιασμένος, σε Θεόκρ.
II. μυς του σώματος, Λατ. musculus, στον ίδ.

Russian (Dvoretsky)

μῦς: μῠός ὁ (стяж. acc. pl. μῦς, dat. μῠσί - иногда μῡσί; voc. sing. μῦ)
1) мышь: μ. ἀρουραῖος Her. полевая мышь; μ. πίττης (дор. πίσσας) γεύεται погов. Dem., Theocr. мышь вкушает смолу (о человеке, который попал в беду);
2) ракушник (Mytilus edulis, вид моллюска) Aesch.;
3) мышиный кит (Balaena musculus, крупная разновидность кита) Arst.;
4) мышца, мускул Arst., Theocr.

Frisk Etymological English

μυός
Grammatical information: m.
Meaning: mous, rat (IA. etc.), metaph. of sea-animals mussel, kind of whale etc. (A. Fr. 34 [= 59 Mette]; details in Thompson Fishes s.v., on the motive for the name Strömberg Fischnamen 109 f.); muscle (Hp., Arist.; cf. below).
Other forms: μῦν (analog., s.bel.)
Compounds: Compp., e.g. μυ-γαλῆ (-έη) f. shrew-mouse (Hdt., com., Arist.), μυο-θήρας m. mouse-catching snake (Arist., Sch.) from where NGr. μεθήρα f. snake (Georgacas Μνήμης χάριν 1, 120ff.), ἄ-μυος without muscle (Hp.), also μυσ-κέλενδρα n. pl. mouse-dung (Dsc., Moer., Poll., H.); for the 2. member cf. Lat. mūs-cerda id., but in detail unclear (Schwyzer 533, Schulze Kl. Schr. 394, Specht Ursprung 172).
Derivatives: 1. Diminut.: μυΐδιον (Arr., M. Ant.), also μύδιον small boat (D. S.), small forceps (medic.); μυΐσκη, -ος small sea-mussel (hell.). -- 2. μύαξ, -ακος -n. sea-mussel (Dsc., medic.) with μυάκιον (Aët.). -- 3. μυών, -ῶνος m. muscleballs, -knot (P 315 a. 324, A. R., Theoc.; Schwyzer 488, Chantraine Form. 162). -- 4. μυωνία (rather -ιά) f. prop. mouse-hole, vulva as term of abuse for a lewd wife (Epicr. 9, 4), directly from μῦς like ἰ-ωνιά from ἴον (s.v.) a.o.; more in Scheller Oxytonierung 45 f., 70 f. -- 5. Adj. μυώδης muscular D. S., Plu.), also mouse-like (Plu.); μύειος belonging to the mouse (An. Ox.), μύϊνος with the colour of a mouse (EM, Phot.). -- 6. μυω-τός adjunct of χιτών ('mouse-coloured', of mouse-skin?; Poll.); name of a arrow-point (Paul. Aeg.), also with muscles (Clearch.), with μυόομαι, -όω be, become muscular; make (medic.). -- On μυελός s. v. On several plant names s. Amigues, RPh. LXXIV, 2000, 273f.
Origin: IE [Indo-European] [752] *muHs mouse
Etymology: Old IE name of the mouse, in several languages retained: Lat. mūs, mūr-is, Germ., e.g. OHG mūs, Skt. mū́ṣ- etc.; Gr. acc. μῦ-ν is therefore secondary for *μῦ(σ)α (to μυ(σ)-ός etc.) after ὗν (: ὗς, ὑ-ός) a.o. On the accent in μῦς Berger Münch. Stud. 3, 7. The vowellength was caused by a laryngeal (wrong Schwyzer 350), for which there are two indications; the accent of SCr. mȉš ; Toch. B maścitse mous, with mas- < *mwa- <*muHs-. An old form with short vowel is - wrongly - supposed in Skt. muṣ-ká- m. testis, cf. 2. μόσχος. -- The metaph. meaning muscle (after the mouse-like movement of certain muscles under the skin) can be observed more often, except in Greek and Germ. (OHG a. OE, where esp. muscle of the upper arm) also in Lat. mūs-culus small mouse, Muskel, Arm. mu-kn mouse, muscle. -- Quite hypothetic is the derivation from the verb, only in Skt., for steal muṣ- (pres. mus-ṇā-ti, móṣati), thus a.o. Thieme Die Heimat d. idg. Gemeinspr. 36.

Middle Liddell


I. Lat. mus, a mouse, Batr.; μ. ἀρουραῖος the field-mouse, or the hamster, Hdt.; μῦς πίσσας γεύεται, proverb. of one who is tempted to eat and finds himself caught, Theocr.
II. a muscle of the body, Lat. musculus, Theocr.

Frisk Etymology German

μῦς: μυός,
{mũs}
Forms: μῦν (analog., s.u.)
Grammar: m.
Meaning: Maus, Ratte (ion. att. usw.), übertr. von Seetieren Muschel, Art Walfisch (A. Fr. 34 [= 59 Mette] usw., Einzelheiten bei Thompson Fishes s.v., zum Benennungsmotiv Strömberg Fischnamen 109 f.), Muskel (Hp., Arist. usw.; vgl. unten).
Composita : Kompp., z.B. μυγαλῆ (-έη) f. die Spitzmaus (Hdt., Kom., Arist. u.a.), μυοθήρας m. mäusefangende Schlange (Arist., Sch.) daraus ngr. μεθήρα f. Schlange (Georgacas Μνήμης χάριν 1, 120ff.), ἄμυος ohne Muskel (Hp.), auch μυσκέλενδρα n. pl. Mäusekot (Dsk., Moer., Poll., H.); zum Hinterglied vgl. lat. mūs-cerda ib., aber im einzelnen unklar (Schwyzer 533, Schulze Kl. Schr. 394, Specht Ursprung 172).
Derivative: Ableitungen: 1. Deminutiva: μυΐδιον (Arr., M. Ant.), auch μύδιον kleiner Kahn (D. S.), kleine Zange (Mediz.); μυΐσκη, -ος kleine Seemuschel (hell. u. sp.). — 2. μύαξ, -ακος -n. Seemuschel (Dsk., Mediz.) mit μυάκιον (Aët.). — 3. μυών, -ῶνος m. ‘Muskelballen, -knoten’ (P 315 u. 324, A. R., Theok.; Schwyzer 488, Chantraine Form. 162). — 4. μυωνία (eher -ιά) f. eig. Mauseloch, vulva als Schimpfwort für ein unzüchtiges Frauenzimmer (Epikr. 9, 4), direkt von μῦς wie ἰωνιά von ἴον (s.d.) u.a.; Näheres bei Scheller Oxytonierung 45 f., 70 f. — 5. Adj. μυώδης muskulös D. S., Plu. u.a.), auch mausähnlich (Plu.); μύειος zur Maus gehörig (An. Ox.), μύϊνος mausfarben (EM, Phot.). — 6. μυωτός Beiw. von χιτών (’mausfarben’, aus Mausfell?; Poll.); Ben. einer Pfeilspitze (Paul. Aeg.), auch mit Muskeln versehen (Klearch.), wozu μυόομαι, -όω muskulös sein, werden; machen (Mediz.). — Zu μυελός s. bes.
Etymology : Alte idg. Benennung der Maus, in mehreren Sprachen unverändert erhalten: lat. mūs, mūr-is, germ., z.B. ahd. mūs, aind. mū́ṣ- u.a.m., idg. *mūs; gr. Akk. μῦν ist somit sekundär für *μῦ(σ)α (zu μυ(σ)-ός usw.) nach ὗν (: ὗς, ὑός) u.a. Zum Akz. in μῦς Berger Münch. Stud. 3, 7. Die idg. Vokallänge ist mit der Einsilbigkeit in Verbindung gesetzt worden (Schwyzer 350 mit Specht KZ 59, 280ff.); ablehnend Kretschmer Glotta 22, 240 f. Eine alte kurzvokalige Nebenform wird in aind. muṣ-- m. Hode vermutet, vgl. 2. μόσχος. — Die übertragene Bed. Muskel (nach der mausähnlichen Bewegung gewisser unter der Haut befindlichen Muskeln) läßt sich mehrfach beobachten, außer im Griech. und Germ. (Ahd. u. Ags., wo besonders Muskel des Oberarms) noch in lat. mūs-culus ‘Mäuschen, Muskel’, arm. mu-kn Maus, Muskel. — Ganz hypothetisch ist die Zurückführung auf das nur im Aind. belegte Verb für stehlen muṣ- (Präs. mus-ṇā-ti, móṣati), so u.a. Thieme Die Heimat d. idg. Gemeinspr. 36.
Page 2,275-276

English (Woodhouse)

μῦς = shell fish, shellfish

⇢ Look up "μῦς" on Google | Wiktionary | LSJ full text search (Translation based on the reversal of Woodhouse's English to Ancient Greek dictionary)