Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

μῦς

Ὃν οἱ θεοὶ φιλοῦσιν ἀποθνήσκει νέος → He whom the gods love dies young
Menander, fr. 125
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: μῦς Medium diacritics: μῦς Low diacritics: μυς Capitals: ΜΥΣ
Transliteration A: mŷs Transliteration B: mys Transliteration C: mys Beta Code: mu=s

English (LSJ)

ὁ (even of the female, Philem.126; ὁ θῆλυς [μ.] Ael.NA12.10); gen. A μῠός Cratin.53, Alc.Com.22; acc. μῦν Arcesil. 1 D.; voc. μῦ AP11.391 (Lucill.); nom. pl. μύες [ῠ] Ar.Ach.762, Anaxandr.41.61 (anap.), μῦες dub. in Epich.44, also μῦς Antiph.193, Herod.3.76; acc. pl. μύας [ῠ] Epich.42.5, Posidipp.14, μῦς Hdt.2.141, Philyll.13; dat. pl. μῡσί Hdn.Gr.2.642, μῠσί (ν) Batr.174, 178, al.:—mouse or rat, Batr. 173, etc.: sg. in collect. sense, οὐδὲ τὸμ μῦν ἑτοιμάζονται θηρεύειν PCair.Zen.300.17 (iii B. C.); μῦς ἀρουραῖος literally the field mouse, but prob. hamster, Cricetus vulgaris, Hdt. l. c.; prov., μῦς πίττης γεύεται, of one who tempted by some apparent good finds himself in inextricable difficulties, 'burn one's fingers', 'catch a Tartar', D. 50.26; μῦς… γεύμεθα πίσσας Theoc.14.51; ὅκως χώρης οἱ μῦς ὁμοίως τὸν σίδηρον τρώγουσιν, i. e. for lack of food, Herod. l. c., cf. Antig. Car. ap. St.Byz. s.v. Γύαρος; κατὰ μυὸς ὄλεθρον, of a lingering death, Philem.211, Men.219, cf. Herod.5.68 (s.v.l.), Ael.NA12.10; μῦς λευκός a lewd person, Philem.126. 2 jerboa, Dipus aegyptiacus, Hdt. 4.192, Arist.HA581a3, al. II a shellfish, mussel, A.Fr.34, Philyll. l. c., Arist.HA547b11 (s.v.l.), al., prob. in PCair.Zen.82.11 (iii B. C.). III a large kind of whale, Arist.HA519a23 (s.v.l.); but μῦς θαλάττιος = filefish, Balistes capriscus = Lat. mus marinus, Ael. NA9.41, cf. Diph.Siph. ap. Ath.8.355f, Marc.Sid.30, Opp.H.1.174; μῦς θαλάττιος = prob. sea-water mussel, Heraclid.Tar. ap. Ath.3.120d. IV muscle of the body, Hp.de Arte10, Arist.Pr.885a37, Theoc.22.48, etc. V gag (as if from μύω), Herod.3.85. VI μυὸς ὦτα, v. μυοσωτίς. (Cf. Skt. mū´s, Lat. mus, OHG., OE., ONorse mūs; the signf. muscle (IV supr.) belongs also to OHG., OE., ONorse mūs, Dutch muis, and to the Dim., Lat. musculus, cf. OSlav. myšica 'arm' (lit. 'little mouse'); cf. σμῦς.)

German (Pape)

[Seite 222] μοός, ὁ, 1) die Maus, mus, Ar. Vesp. 206 u. Folgde. Sprichwörtlich μῦς ἐν πίετῃ, ἐν ἅλμῃ, μῦς πίττης γεύεται, die Maus steckt im Pech, unser »er ist in der Dinte«, Paroemiogr.; Dem. 50, 28; – μῦς λεοκός, ein geiler Luftling, Phot.; vgl. Philem. bei Ael. H. A. 12, 10. – 2) die Miesmuschel, μύαξ; Aesch. fr. 22; Philyll. u. A. bei Ath. III, 86 e; Antiphan. ib. VII, 295 c. – 3) eine große Wallfischart, der Bartenwallfisch, musculus, Arist. H. A. 3, 12. – 4) die Muskel, Maus, Theocr. 22, 48 u. Medic. – [Υ ist in den zwei-u. dreisylbigen Casus, wie in den Zusammensetzungen immer kurz. Vgl. aber μυών u. μυοδόκος.]

French (Bailly abrégé)

μυός (ὁ) :
acc. μῦν;
1 rat, souris, animal ; ◊ prov. μῦς λευκός ÉL rat blanc, càd vieux débauché, usé, blanchi;
2 la moule, coquillage;
3 sorte de tétrodon, poisson;
4 muscle.
Étymologie: cf. lat. mus.

Russian (Dvoretsky)

μῦς: μῠός ὁ (стяж. acc. pl. μῦς, dat. μῠσί - иногда μῡσί; voc. sing. μῦ)
1 мышь: μ. ἀρουραῖος Her. полевая мышь; μ. πίττης (дор. πίσσας) γεύεται погов. Dem., Theocr. мышь вкушает смолу (о человеке, который попал в беду);
2 ракушник (Mytilus edulis, вид моллюска) Aesch.;
3 мышиный кит (Balaena musculus, крупная разновидность кита) Arst.;
4 мышца, мускул Arst., Theocr.

Greek (Liddell-Scott)

μῦς: ὁ (ἔτι καὶ ἐπὶ τοῦ θήλεος, Φιλήμ. ἐν Ἀδήλ. 32), γεν. μυός, αἰτ. μῦν, κλητ. μῦ, Ἀνθ. Π. 11. 391· - «ποντικός, ποντίκι», Mus musculus Λατ., ἐν Βατραχομυομαχ. 172· μ. ἀρουραῖος, κυριολεκτικῶς, ὁ μῦς τῶν ἀγρῶν, ἀλλὰ πιθ. ὁ Cricetus vulgaris, Ἡρόδ. 2. 141, πρβλ. μυγαλῆ· παροιμ. μῦς πίττης γεύεται, ἐπὶ τοῦ δελεασθέντος ἔκ τινος φαινομένου καλοῦ καὶ αἴφνης εὑρίσκοντος ἑαυτὸν ἐν δυσχερείαις ἀδιεξόδοις, Δημ. 1215. 10· ὡς μῦς... γεύμεθα πίσσας Θεόκρ. 14. 51: μῦς λευκός, αἰσχρός, λάγνος, ἀκόλαστος ἄνθρωπος, Φιλήμ. ἔνθ’ ἀνωτ. ΙΙ. εἶδος ὀστρακοδέρμου, «μύδι», Αἰσχύλ. Ἀποσπ. 25, Φιλύλλιος ἐν «Πόλεσι» 1, Ἀριστ. π. τὰ Ζ. Ἱστ. 5. 15, 13, κ. ἀλλ., πρβλ. μύαξ, μυΐσκη. ΙΙΙ. εἶδος μεγάλης φαλαίνης, Λατ. musculus, Ἀριστ. π. τὰ Ζ. Ἱστ. 3. 12. 5. IV. μῦς τοῦ σώματος, μυών, Λατ. musculus, Ἱππ. Ἀφ. 1259, Θεόκρ. 22. 48, καὶ Ἰατρ. (Πρβλ. Σανσκρ. mûsh-as, mûsh-akas, mûsh-ikas· Λατ. mus, musculus, mus-cipula· mûs (maus, mouse)· - ἡ ῥίζα φαίνεται εὑρισκομένη ἐν τῷ Σανσκρ. mush, mush-nâmi (furor, κλέπτω)· ἀλλὰ φαίνεται ὅτι ὑπάρχει ἑτέρα ῥίζα ἀρχομένη διὰ τοῦ s, πρβλ. σμῦς (Ἡσύχ.), σμίνθος, Σμινθεύς).

Spanish

ratón

Greek Monotonic

μῦς: ὁ, γεν. μυός, αιτ. μῦν, κλητ. μῦ· Λατ. mus,
I. ποντικός, σε Βατραχομ.· μῦς ἀρουραῖος, ποντικός των αγρών (αρουραίος), το είδος των hamster, σε Ηρόδ.· μῦς πίσσας γεύεται, παροιμ. λέγεται για κάποιον που μπαίνει σε πειρασμό να φάει κάτι και βρίσκεται πιασμένος, σε Θεόκρ.
II. μυς του σώματος, Λατ. musculus, στον ίδ.

Frisk Etymological English

μυός
Grammatical information: m.
Meaning: mous, rat (IA. etc.), metaph. of sea-animals mussel, kind of whale etc. (A. Fr. 34 [= 59 Mette]; details in Thompson Fishes s.v., on the motive for the name Strömberg Fischnamen 109 f.); muscle (Hp., Arist.; cf. below).
Other forms: μῦν (analog., s.bel.)
Compounds: Compp., e.g. μυ-γαλῆ (-έη) f. shrew-mouse (Hdt., com., Arist.), μυο-θήρας m. mouse-catching snake (Arist., Sch.) from where NGr. μεθήρα f. snake (Georgacas Μνήμης χάριν 1, 120ff.), ἄ-μυος without muscle (Hp.), also μυσ-κέλενδρα n. pl. mouse-dung (Dsc., Moer., Poll., H.); for the 2. member cf. Lat. mūs-cerda id., but in detail unclear (Schwyzer 533, Schulze Kl. Schr. 394, Specht Ursprung 172).
Derivatives: 1. Diminut.: μυΐδιον (Arr., M. Ant.), also μύδιον small boat (D. S.), small forceps (medic.); μυΐσκη, -ος small sea-mussel (hell.). -- 2. μύαξ, -ακος -n. sea-mussel (Dsc., medic.) with μυάκιον (Aët.). -- 3. μυών, -ῶνος m. muscleballs, -knot (P 315 a. 324, A. R., Theoc.; Schwyzer 488, Chantraine Form. 162). -- 4. μυωνία (rather -ιά) f. prop. mouse-hole, vulva as term of abuse for a lewd wife (Epicr. 9, 4), directly from μῦς like ἰ-ωνιά from ἴον (s.v.) a.o.; more in Scheller Oxytonierung 45 f., 70 f. -- 5. Adj. μυώδης muscular D. S., Plu.), also mouse-like (Plu.); μύειος belonging to the mouse (An. Ox.), μύϊνος with the colour of a mouse (EM, Phot.). -- 6. μυω-τός adjunct of χιτών ('mouse-coloured', of mouse-skin?; Poll.); name of a arrow-point (Paul. Aeg.), also with muscles (Clearch.), with μυόομαι, -όω be, become muscular; make (medic.). -- On μυελός s. v. On several plant names s. Amigues, RPh. LXXIV, 2000, 273f.
Origin: IE [Indo-European] [752] *muHs mouse
Etymology: Old IE name of the mouse, in several languages retained: Lat. mūs, mūr-is, Germ., e.g. OHG mūs, Skt. mū́ṣ- etc.; Gr. acc. μῦ-ν is therefore secondary for *μῦ(σ)α (to μυ(σ)-ός etc.) after ὗν (: ὗς, ὑ-ός) a.o. On the accent in μῦς Berger Münch. Stud. 3, 7. The vowellength was caused by a laryngeal (wrong Schwyzer 350), for which there are two indications; the accent of SCr. mȉš; Toch. B maścitse mous, with mas- < *mwa- <*muHs-. An old form with short vowel is - wrongly - supposed in Skt. muṣ-ká- m. testis, cf. 2. μόσχος. -- The metaph. meaning muscle (after the mouse-like movement of certain muscles under the skin) can be observed more often, except in Greek and Germ. (OHG a. OE, where esp. muscle of the upper arm) also in Lat. mūs-culus small mouse, Muskel, Arm. mu-kn mouse, muscle. -- Quite hypothetic is the derivation from the verb, only in Skt., for steal muṣ- (pres. mus-ṇā-ti, móṣati), thus a.o. Thieme Die Heimat d. idg. Gemeinspr. 36.

Middle Liddell


I. Lat. mus, a mouse, Batr.; μ. ἀρουραῖος the field-mouse, or the hamster, Hdt.; μῦς πίσσας γεύεται, proverb. of one who is tempted to eat and finds himself caught, Theocr.
II. a muscle of the body, Lat. musculus, Theocr.

Frisk Etymology German

μῦς: μυός,
{mũs}
Forms: μῦν (analog., s.u.)
Grammar: m.
Meaning: Maus, Ratte (ion. att. usw.), übertr. von Seetieren Muschel, Art Walfisch (A. Fr. 34 [= 59 Mette] usw., Einzelheiten bei Thompson Fishes s.v., zum Benennungsmotiv Strömberg Fischnamen 109 f.), Muskel (Hp., Arist. usw.; vgl. unten).
Composita: Kompp., z.B. μυγαλῆ (-έη) f. die Spitzmaus (Hdt., Kom., Arist. u.a.), μυοθήρας m. mäusefangende Schlange (Arist., Sch.) daraus ngr. μεθήρα f. Schlange (Georgacas Μνήμης χάριν 1, 120ff.), ἄμυος ohne Muskel (Hp.), auch μυσκέλενδρα n. pl. Mäusekot (Dsk., Moer., Poll., H.); zum Hinterglied vgl. lat. mūs-cerda ib., aber im einzelnen unklar (Schwyzer 533, Schulze Kl. Schr. 394, Specht Ursprung 172).
Derivative: Ableitungen: 1. Deminutiva: μυΐδιον (Arr., M. Ant.), auch μύδιον kleiner Kahn (D. S.), kleine Zange (Mediz.); μυΐσκη, -ος kleine Seemuschel (hell. u. sp.). — 2. μύαξ, -ακος -n. Seemuschel (Dsk., Mediz.) mit μυάκιον (Aët.). — 3. μυών, -ῶνος m. ‘Muskelballen, -knoten’ (P 315 u. 324, A. R., Theok.; Schwyzer 488, Chantraine Form. 162). — 4. μυωνία (eher -ιά) f. eig. Mauseloch, vulva als Schimpfwort für ein unzüchtiges Frauenzimmer (Epikr. 9, 4), direkt von μῦς wie ἰωνιά von ἴον (s.d.) u.a.; Näheres bei Scheller Oxytonierung 45 f., 70 f. — 5. Adj. μυώδης muskulös D. S., Plu. u.a.), auch mausähnlich (Plu.); μύειος zur Maus gehörig (An. Ox.), μύϊνος mausfarben (EM, Phot.). — 6. μυωτός Beiw. von χιτών (’mausfarben’, aus Mausfell?; Poll.); Ben. einer Pfeilspitze (Paul. Aeg.), auch mit Muskeln versehen (Klearch.), wozu μυόομαι, -όω muskulös sein, werden; machen (Mediz.). — Zu μυελός s. bes.
Etymology: Alte idg. Benennung der Maus, in mehreren Sprachen unverändert erhalten: lat. mūs, mūr-is, germ., z.B. ahd. mūs, aind. mū́ṣ- u.a.m., idg. *mūs; gr. Akk. μῦν ist somit sekundär für *μῦ(σ)α (zu μυ(σ)-ός usw.) nach ὗν (: ὗς, ὑός) u.a. Zum Akz. in μῦς Berger Münch. Stud. 3, 7. Die idg. Vokallänge ist mit der Einsilbigkeit in Verbindung gesetzt worden (Schwyzer 350 mit Specht KZ 59, 280ff.); ablehnend Kretschmer Glotta 22, 240 f. Eine alte kurzvokalige Nebenform wird in aind. muṣ-- m. Hode vermutet, vgl. 2. μόσχος. — Die übertragene Bed. Muskel (nach der mausähnlichen Bewegung gewisser unter der Haut befindlichen Muskeln) läßt sich mehrfach beobachten, außer im Griech. und Germ. (Ahd. u. Ags., wo besonders Muskel des Oberarms) noch in lat. mūs-culus ‘Mäuschen, Muskel’, arm. mu-kn Maus, Muskel. — Ganz hypothetisch ist die Zurückführung auf das nur im Aind. belegte Verb für stehlen muṣ- (Präs. mus-ṇā-ti, móṣati), so u.a. Thieme Die Heimat d. idg. Gemeinspr. 36.
Page 2,275-276

Mantoulidis Etymological

1 (=ποντικός). Ἀβέβαιη ἡ ἐτυμολογία του. Λατ. mus.
Παράγωγα: μυωνία (=ποντικοφωλιά), μυόχοδον, τό (=ποντικοκούραδο), μυγαλῆ, ἡ (<γαλέη) (=ἀρουραῖος), μυοκτόνος, ον (=αὐτός πού σκοτώνει τά ποντίκια), μυάγρα (<ἀγρέω) (=ποντικοπαγίδα).
2 (=μῦς τοῦ σώματος).
Παράγωγα: μυώδης (=ρωμαλέος), μυών -ῶνος (=ἄθροισμα μυῶν τοῦ σώματος).

Léxico de magia

ratón δέρμα μυὸς λαβώ(ν) toma una piel de ratón SM 99re 1.4 (fr. lac.)

Translations

mouse

Abkhaz: аҳәынаҧ; Afrikaans: muis; Ainu: エㇾㇺ, エㇾム, エルㇺ; Albanian: mi; Amharic: አይጥ; Andi: гьинкӏкӏу; Arabic: فَأْرَة‎, فَأْر‎; Egyptian Arabic: فار‎; Moroccan Arabic: فار‎; Aragonese: zorz; Armenian: մուկ; Old Armenian: մուկն; Aromanian: shoaric; Assamese: নিগনি; Asturian: ratu, ratón; Atayal: olit; Avar: гӏункӏкӏ; Aymara: achaku; Azerbaijani: siçan; Balinese: bikul, jero ketut; Baluchi: مشک‎, موشک‎; Bashkir: сысҡан; Basque: sagu; Belarusian: мыш, мышка; Bengali: ইঁদুর; Breton: logodenn; Bulgarian: мишка, мишок; Burmese: ကြွက်; Catalan: ratolí; Chamicuro: kijsili; Chechen: дахка; Cherokee: ᏥᏍᏕᏥ; Chichewa: mbewa; Chickasaw: pinti'; Chinese Cantonese: 老鼠; Dungan: лочў; Hakka: 老鼠; Literary: 鼠, 鼷; Mandarin: 老鼠, 鼠, 耗子, 小鼠, 鼷; Min Dong: 老鼠; Min Nan: 鳥鼠, 鼠, 錢鼠, 钱鼠, 老鼠; Wu: 老鼠; Chukchi: пипиӄыԓгын; Chuvash: шӑши; Cornish: logosen; Crimean Tatar: sıçan; Czech: myš, myšák; Dalmatian: surco; Danish: mus; Dhivehi: މީދާ‎; Dutch: muis; Erzya: чеерь; Esperanto: muso, musino, musido, musidino; Estonian: hiir; Even: ча̄ма̇кчан; Evenki: сиңэрэкэн; Ewe: afi; Faroese: mús; Finnish: hiiri; French: souris; Friulian: surîs; Galician: rato; Georgian: თაგვი; German: Maus; Alemannic German: Muus; Greek: ποντίκι, ποντικός; Ancient Greek: μῦς, ποντικός; Greenlandic: teriaq; Gujarati: ઉંદર; Hausa: ɓera; Hawaiian: ʻiole liʻiliʻi; Hebrew: עַכְבָּר‎; Hindi: चूहा; Hungarian: egér; Icelandic: mús; Ido: muso; Igbo: ọke; Ilocano: bao; Inari Sami: säplig; Indonesian: tikus; Interlingua: mus, mure; Irish: luch, luchóg; Italian: topo, sorcio, ratto; Japanese: 鼠, ネズミ, ハツカネズミ, マウス; Jarai: tơkuih; Javanese: tikus; Kalmyk: хулһн; Kannada: ಇಲಿ; Kapampangan: dagis; Karelian: hiiri; Kashubian: mësz; Kazakh: тышқан; Khmer: កណ្ដុរស្រូវ, កណ្ដុរ; Kipchak Armeno-Kipchak: սըչխան; Korean: 생쥐, 쥐; Kriol: brudbrud; Kurdish Central Kurdish: مشک‎; Northern Kurdish: mişk; Kyrgyz: чычкан; Lao: ໜູ; Latgalian: pele; Latin: mūs; Latvian: pele; Lezgi: кьиф; Lithuanian: pelė, pelėnas; Lombard: ratt; Low German German Low German: Muus; Luganda: emmese; Lutshootseed: k'ʷat'ad; Luxembourgish: Maus; Lü: ᦐᦴ; Macedonian: глушец, глувче, миш, глушец; Malay: tikus, mencit; Malayalam: ചുണ്ടെലി; Maltese: ġurdien; Manchu: ᠰᡳᠩᡤᡝᡵᡳ; Manx: lugh; Maori: kiore; Marathi: उंन्दिर; Mazanderani: گل‎; Mi'kmaq: apigji'j anim, apugji'j anim; Mirandese: rato; Moksha: шеер; Mongolian: хулгана, оготно; Nahuatl: quimichin; Nanai: сингэрэ; Navajo: naʼatsʼǫǫsí; Neapolitan: sorece; Nepali: मुसो; Nivkh: мухтук; Norman: souothis; North Frisian: müs; Northern Sami: sáhpán; Northern Thai: ᩉ᩠ᨶᩪ; Norwegian: mus; Occitan: mirga, fureta, ratuga; Ojibwe: waawaabiganoojiinh; Old Church Slavonic Cyrillic: мꙑшь; Old East Slavic: мꙑшь; Old English: mūs; Old Prussian: pelē; Oriya: ମୂଷା; Osage: įchóka; Ossetian: мыст; Ottoman Turkish: فأرة‎, فأر‎, سیچان‎; Pashto: موږک‎; Persian: موش‎; Plautdietsch: Mus; Polish: mysz, myszka; Portuguese: rato, camundongo; Punjabi: ਚੂਹਾ; Quechua: ukuca, ukuş, juk'ucha; Romanian: șoarece; Romansch: mieur; Russian: мышь, мышка; Rwanda-Rundi: umushushwe, imbeba, im-beba; S'gaw Karen: ယုၢ်; Saek: หนู่; Sanskrit: मूष्, आखु; Sardinian: tope, topi; Campidanese: medrona, topi, sórixi; Scots: moose; Scottish Gaelic: luch; Serbo-Croatian Cyrillic: ми̏ш; Roman: mȉš; Shan: ၼူ; Sicilian: surci, sùrici; Sindhi: ڪوُئو‎; Sinhalese: මීයා; Skolt Sami: sä´ppli; Slovak: myš; Slovene: miš; Somali: jiir; Sorbian Upper Sorbian: myš, myška; Lower Sorbian: myš, myška; Sotho: tweba; Spanish: ratón, mur; Swahili: kipanya; Swedish: mus; Tagalog: daga; Tahltan: dlūne; Tai Dam: ꪘꪴ; Tajik: муш; Talysh: морә; Tamil: சுண்டெலி; Taos: cìyúna; Tatar: тычкан; Telugu: ఎలుక; Thai: หนู; Tibetan: ཙི་ཙི; Tigrinya: ኣንጭዋ; Tlingit: kagaák; Tok Pisin: liklik rat; Turkish: fare, sıçan; Turkmen: syçan, sıçan; Udmurt: шыр; Ukrainian: миша, миш, мишка; Urdu: چوها‎; Uyghur: چاشقان‎; Uzbek: sichqon; Venetian: ràto, sorze; Vietnamese: chuột; Vilamovian: maojs; Volapük: mug; Walloon: sori; Welsh: llygoden, llygod; West Frisian: mûs; White Hmong: nas; Wolof: janax ji; Xhosa: ilifu; Yagnobi: муш; Yakut: кутуйах; Yiddish: מויז‎; Yoruba: èkúté, eliri; Yámana: wasána; Zazaki: merre; Zhuang: nou; Zulu: igundane

muscle

Afrikaans: spier; Albanian: muskul; Amharic: ጡንቻ; Arabic: عَضَلَة‎; Egyptian Arabic: عضلة‎; Armenian: մկան; Aromanian: mushclju; Asturian: músculu; Azerbaijani: əzələ; Bashkir: мускул; Bau Bidayuh: masor; Belarusian: мышца, мускул, цяглі́ца; Bengali: পেশী; Bulgarian: мускул; Burmese: ကြွက်သား; Catalan: múscul; Cebuano: kusog; Central Melanau: wat; Central Sierra Miwok: pasú·ka-; Chinese Mandarin: 肌肉, 筋肉; Czech: sval; Danish: muskel; Dutch: spier; Esperanto: muskolo; Estonian: lihas; Faroese: vøddi; Finnish: lihaskudos; French: muscle; Friulian: muscul; Galician: músculo; Georgian: კუნთი; German: Muskel; Greek: μυς; Ancient Greek: μῦς, ἴς; Guaraní: to'o mbarete; Gujarati: સ્નાયુ; Haitian Creole: misk; Hebrew: שְׁרִיר‎; Hindi: पेशी; Hungarian: izom; Icelandic: vöðvi; Ido: muskulo; Indonesian: otot; Irish: matán; Italian: muscolo; Japanese: 筋肉; Javanese: otot; Kalmyk: бульчң; Kannada: ಸ್ನಾಯು; Kazakh: бұлшықет; Khmer: សាច់ដុំ; Korean: 근육(筋肉); Kurdish Northern Kurdish: masûlke; Kyrgyz: мускул, булчуң, булчуң эт; Lao: ກ້າມ; Latin: torus; Latvian: muskulis; Lithuanian: raumuo; Low German: Muskel; Macedonian: мускул; Malay: otot; Malayalam: പേശി; Maltese: muskolu; Maori: maihara; Middle English: muscle; Mongolian: булчин, хүч тамир; Munsee: wchéht; Navajo: adoh; Norman: muscle; Norwegian: muskel; Occitan: muscle; Ojibwe: mashkawiziiwin; Old English: līra; Old Javanese: hotot; Pashto: عضله‎; Persian: ماهیچه‎, عضله‎, موشک‎; Polish: mięsień, muskuł; Portuguese: músculo; Romanian: mușchi; Romansch: muscul, muscal; Russian: мышца, мускул; Rusyn: мяз; Sanskrit: स्नायु, पेशी; Sardinian: musculu; Serbo-Croatian Cyrillic: мишић, мишића; Roman: mišić, mišića; Slovak: sval; Slovene: mišica; Southern Altai: балтыр; Spanish: músculo; Sundanese: ᮇᮒᮧᮒ᮪; Swahili: msuli; Swedish: muskel; Tagalog: masel, kalamnan; Tajik: мушак, моҳича, азала; Tamil: தசை; Tatar: мускул; Telugu: కండరం; Thai: กล้ามเนื้อ, กล้าม; Tibetan: ཤ་ཤེད; Tocharian B: passoñ; Tongan: uoua; Turkish: kas, adale; Turkmen: muskul; Ukrainian: м'яз, мускул; Urdu: عضلہ‎; Uyghur: مۇسكۇل‎; Uzbek: mushak, muskul, et; Vietnamese: cơ, bắp thịt, cơ bắp; Volapük: muskul; Walloon: musse; Welsh: cyhyr; Yakut: былчыҥ; Yiddish: מוסקל‎; Yoruba: iṣan