Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

τοί

Δύο γὰρ, ἐπιστήμη τε καὶ δόξα, ὧν τὸ μὲν ἐπίστασθαι ποιέει, τὸ δὲ ἀγνοεῖν.
Hippocrates
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: τοί Medium diacritics: τοί Low diacritics: τοι Capitals: ΤΟΙ
Transliteration A: toí Transliteration B: toi Transliteration C: toi Beta Code: toi/

English (LSJ)

ταί, Ep. and poet. for οἱ or οἵ, αἱ or αἵ, nom. pl. of ὁ and , freq. in Hom. (relat., Od.3.73, 12.63, more freq. demonstr.), not in Ion. Prose, rare in Trag., e.g. A.Pers.424: but in Dor. and certain other dialects as the Article, A Ἱάρων . . καὶ τοὶ Συρακόσιοι SIG35Ba (Olympia, V B.C.), etc.

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

German (Pape)

[Seite 1123] enklit. Partikel, 1) eigtl. ein alter dat. statt τῷ, darum, demnach, aus etwas Vorhergegangenem folgernd u. daran anknüpfend; so nur in Zusammensetzgn, τοίνυν, τοιγάρ, s. Nägelsbach Anmerk. zur Il. exc. 2. – 2) bekräftigend, freilich wohl, ja, doch u. dgl.; im Deutschen nicht überall unmittelbar wiederzugeben; oft bei Hom., auch den Nachsatz bezeichnend, Il. 22, 488; πολύ τοι φέρτιστον, Pind. frg. 92; oft bei den Tragg., μή τοί με κρύψῃς, Aesch. Prom. 626; ἤ τοι oft; bes. wenn eine allgemeine Sentenz ausgesprochen wird, der dadurch ein Nachdruck gegeben wird, τὸ συγγενές τοι δεινόν, 39; τοῖς νοσοῦσί τοι γλυκὺ τὸ λοιπὸν ἄλγος προὐξεπίστασθαι, 700, u. sonst; ἀνδρί τοι χρεὼν μνήμην προσεῖναι, Soph. Ai. 516; πολλά τοι σμικροὶ λόγοι ἔσφηλαν ἤδη βροτούς, El. 407; vgl. Valck. zu Eur. Phoen. 1455 Porson Hecub. 232 Heindorf zu Plat. Prot. 597; Xen. An. 6, 3, 24, u. sonst auch in Prosa, Plat. Rep. I, 330 b 343 a; πρὸς σέ τοι ἤλθομεν, Prot. 318 b; ἐπ' αὐτό γέ τοι τοῦτο πάρεσμεν, Gorg. 447 b. – Nägelsbach a. a. O. führt das Wort in dieser Bdtg auf den Dativ σοί, entl. τοί zurück, dir, sag' ich dir, wodurch sowohl Trost u. Beruhigung, als Zurechtweisung, Belehrung ausgedrückt wird. – Die Verbindungen mit andern Partikeln sind besonders erwähnt; γάρ τοι, s. γάρ; ἀλλά – γάρ τοι, Soph. Phil. 81; auch εἰ γάρ τοι, Od. 17, 513; οὐ γάρ τοι, 21, 172; ἦ γάρ τοι, 16, 199; – μέν τοι, s. oben; – ἀλλά τοι, Soph. Trach. 1229; ἀλλ' ἴσθι τοι, Ant. 469, u. öfter; – τοὶ ἄρα u. τοὶ ἆρα wird gew. in τἄρα u. τἆρα zusammengezogen. ταί, ep. u. ion. nom. plur. von ὁ u. ὅς statt οἱ u. ok, αἱ u. αἵ; oft bei Hom., jedoch immer im bestimmtern demonstrativen Sinne; bei den Dor. aber in jeder Verbindung; s. ὁ. dor., ion. u. ep. dat. sing. von σύ statt σοί, jedoch mit dem feststehenden Unterschiede, daß bei den Doriern, Ioniern u. Epikern σοί immer orthotonirt, τοί überall enklitisch ist; so Hom. u. Her. oft; s. Herm. H. h. Merc. 368.

Greek (Liddell-Scott)

τοί: ταί, Ἐπικ καὶ Ἰων. ἀντὶ οἱ ἢ οἵ, αἱ ἢ αἵ, ὀνομ. πληθ. τοῦ ὁ και ὅς, συχν. παρ’ Ὁμ., ἀλλ’ ἀεὶ ἐπὶ δεικτικῆς σημασίας· ἐν τῇ Δωρικ. ἁπλῶς ὡς τὸ ἄρθρον, ἴδε Εὔβουλον ἐν «Ἀντιόπῃ» 1.

French (Bailly abrégé)

1particule affirmative enclit., touj. après un mot;
certes, vraiment, assurément.
Étymologie: th. démonstr. το-.
2enclit. dor. et ion. épq. c. σοί, dat. de σύ.
3nom. plur. masc. épq. et ion. de ὅ, ἥ, τό;
nom. plur. masc. épq. et ion. de ὅς, ἥ, ὅ.

English (Autenrieth)

enclitic particle of asseveration, certainly, you may be sure, I assure you, let me tell you; τοί has been called the ‘gnomic’ particle from the frequency of its occurrence in the statement of general truths or maxims, κιχάνει τοι βραδὺς ὠκύν, ‘the race is not always to the swift,’ Od. 8.329, Od. 2.276, Il. 2.298, etc. Sometimes it is impossible to decide whether this particle or the ethical dat. (τοί = σοί) is meant, and probably the two were originally identical.
pronoun. See (1) ὁ.—(2) σύ.

English (Strong)

probably for the dative case of ὁ; an enclitic particle of asseveration by way of contrast; in sooth: (used only with other particles in the comparative, as kaitoige, mentoi, toigaroun, toinun, etc.)

Greek Monolingual

(I)
ταί, Α
(άρθρ.) (ονομ. πληθ.) βλ. ο.
(II)
ταί, Α
ονομ. πληθ. της αναφ. αντων. ὅς.
[ΕΤΥΜΟΛ. Πρόκειται για την ονομ. πληθ. του άρθρου , , το, που χρησιμοποιήθηκε αρχικά και ως αναφορική αντωνυμία (βλ. λ. ο, η, το)].

Greek Monotonic

τοί: ταί, Επικ. και Ιων. αντί οἱ ή οἵ, αἱ ή αἵ, ονομαστ. πληθ. του και ὅς, σε Όμηρ.

Russian (Dvoretsky)

τοί:
I энкл. усилит.-утвердит. частица
1) так вот, итак, же: ἀλλ᾽ ἴσθι τοι Soph. так знай же; εἴ τοι νομίζεις … Soph. если ты только думаешь …; ἐγώ τοι οἶμαι … Xen. я лично думаю …;
2) право, несомненно, именно, в самом деле: πλεόνων δέ τοι ἔργον ἄμεινον Hom. ведь (совместный) труд многих, несомненно, лучше.
II энкл. дор.-ион. (= σοί) dat. к σύ.
III эп.-ион. =
1) οἱ;
2) οἵ.

Chinese

原文音譯:to⋯ 胎
詞類次數:質詞(1)
原文字根:雖然 (為這)
字義溯源:卻是,其實*,只是;或源自()=這*,冠詞)。註: (τοί)為(μέντοι)=縱然)的字尾
同源字:1) (καίτοιγε)其實 2) (μέντοι)縱然 3) (τοιγαροῦν / τοίγε)確切的因由 4) (τοίνυν)就是現在 5) (τοιόσδε)同樣的 6) (τοί)卻是,其實
出現次數:總共(1);約(1)
譯字彙編
1) 只是(1) 約4:27