Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

χαλαρότητα

Cras amet qui numquam amavit quique amavit cras amet -> May he love tomorrow who has never loved before; And may he who has loved, love tomorrow as well
Pervigilium Veneris

Greek Monolingual

η, Ν χαλαρός
1. η ιδιότητα του χαλαρού, το να είναι χαλαρό κάτι (α. «χαλαρότητα του ιμάντα» β. «χαλαρότητα του δέρματος»)
2. (κυριολ. και μτφ.) έλλειψη συνοχής (α. «χαλαρότητα τών αρμών» β. «χαλαρότητα στη δομή του κειμένου»)
3. έκλυση, εξασθένησηχαλαρότητα τών ηθών»)
4. υποτονικότητα, έλλειψη δραστηριότητας (α. «χαλαρότητα στάσης» β. «χαλαρότητα στις σχέσεις τών δύο χωρών»).