Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

ἐντεῦθεν

Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ → The fool laughs even when there's nothing to laugh at
Menander
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: ἐντεῦθεν Medium diacritics: ἐντεῦθεν Low diacritics: εντεύθεν Capitals: ΕΝΤΕΥΘΕΝ
Transliteration A: enteûthen Transliteration B: enteuthen Transliteration C: enteythen Beta Code: e)nteu=qen

English (LSJ)

Ion. ἐνθεῦτεν, Adv., (related to ἔνθεν, as ἐνταῦθα to ἔνθα): I of place, hence or thence, Od.19.568, Hdt.1.2, al., A.Pr. 836, Pers.488, Th.8.42, etc.; τὸ γένος ἐ. ποθεν ἐκ Χίου Pl.Euthd.271c; τἀντεῦθεν matters there, i.e. in the house, S.El.1339; ἐ. καὶ ἐ. LXX Nu.22.24, Ev.Jo.19.18; ἐ. κἀκεῖθεν Sch.D.T.p.29H.; ἐντεῦθεν εἰς τυχόν 'go to Jericho', Men.Pk.184. II of time, henceforth, thereupon, S.El.728, Ph.384 (lyr., dub. l.), etc.; also τὸ ἐ. Hdt.1.9, 27, al., Pl.Tht.198b; Att. also τοὐντεῦθεν E.Med.792, al.; τἀντεῦθεν A.Eu. 60; τὸ ἐ. ἐπὶ τούτοις Ael.NA8.17. III causal, thence, from that source, τὸν βίον ἐ. ἐποιοῦντο Th.1.5; ἐ. αἱ μάχαι Arist.EN1131a23; ἐ. ποθεν Id.Pol.1286b15; therefore, in consequence, E.Andr.949, Pl.Cra. 399c.—Att. strengthened ἐντευθενί [ῑ], Ar.Av.10, Lys.92, etc.; cf. ἐνμεντευθενί.

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

Greek (Liddell-Scott)

ἐντεῦθεν: Ἰων. ἐνθεῦτεν, Ἐπίρρ. (σχηματισθὲν ἐκ τοῦ ἔνθεν, ὡς τὸ ἐνταῦθα ἐκ τοῦ ἔνθα): Ι. ἐπὶ τόπου, ἀπ’ ἐδῶ ἢ ἀπ’ ἐκεῖ, Λατ. hinc ἢ illinc, οὐκ ἐντεῦθεν ὀΐομαι αἰνὸν ὄνειρον ἐλθέμεν Ὀδ. Τ. 568, Ἡρόδ. 1. 2, 9 κ. ἀλλ. καὶ παρ’ Ἀττ.. ὡς παρ’ Αἰσχύλ. ἐν Πρ. 836, Πέρσ. 488· ἐντεῦθέν ποθέν εἰσιν ἐκ Χίου Πλάτ. Εὐθύδ. 271C· τἀντεῦθεν, τὰ «παρακεῖθε», Σοφ. Ἠλ. 1339· ἐντεῦθεν κἀκεῖθεν, «ἀπ’ ἐδῶ κι’ ἀπεκεῖ», Α. Β. 766. 27. ΙΙ. ἐπὶ χρόνου, κἀντεῦθεν ἄλλος ἄλλον... ἔθραυε κἀνέπιπτε Σοφ. Ἠλ. 728· πῶς δέ μοι τἀντεῦθεν φροντίδος Φιλ. 834, ἔνθα ὁ Jebb διορθοῖ: τἀνθένδε βάσει φροντίδος. Ἴδε ἐκτενῆ σημ. αὐτοῦ ἐν τόπῳ· - ὡσαύτως, τὸ ἐνθεῦτεν Ἡρόδ. 1. 9, 27 κ. ἀλλ.· Ἀττ. τοὐντεῦθεν Εὐρ. Μήδ. 792 κ. ἀλλ.· ὡσαύτως, τὰ ἐντεῦθεν ἢ τἀντεῦθεν Αἰσχύλ. Εὐμ. 60, κτλ.· ἐντεῦθεν ἤδη Πλάτ. Θεαίτ. 198Β· τὸ ἐντ. ἐπὶ τούτοις Αἰλ. π. Ζ. 8. 17. ΙΙΙ. τὸ ἔκ τινος, τὸν βίον ἐντεῦθεν ἐποιοῦντο Θουκ. 1. 5· ἐντεῦθεν αἱ μάχαι Ἀριστ. Ἠθ. Ν. 5. 3, 6· ἐντεῦθέν ποθεν ὁ αὐτ. Πολιτικ. 3. 15, 12: ― ἐκ τούτου, τούτου ἕνεκα, κἀντεῦθεν δόμοι νοσοῦσιν ἀνδρῶν Εὐρ. Ἀνδρ. 949, Πλάτ. Κρατ. 399C. ― Ἀττικ. ἐπιτεταμένον, ἐντευθενί, ῑ Ἀριστοφ. Ὄρν. 10, Λυσ. 92, κτλ., πρβλ. ἐνμεντενθενί.

French (Bailly abrégé)

adv.
I. lieu;
1 d’ici, de là;
2 c. ἐνταῦθα, là : τἀντεῦθεν SOPH les choses de là, càd ce qui se passe dans cette maison;
II. temps à partir de maintenant, dès à présent : τὸ ἐντεῦθεν, τὰ ἐντεῦθεν, τἀντεῦθεν ESCHL dès à présent, désormais;
III. origine, ou cause de là, de cette source.
Étymologie: ἐνταῦθα, -θεν.

English (Autenrieth)

thence, Od. 19.568†.

Spanish (DGE)

• Alolema(s): ἐνθεῦτεν Hdt.; jón. ἐνθεῦθεν IGDOlbia 24.6 (V/IV a.C.); tard. ἐντεῦθε Chor.Or.2.28
adv.
1 de lugar, indic. la proc., el origen:
a) c. idea de mov. de ahí, de allí, desde ahí, desde allí ἐμοὶ οὐκ ἐ. ὀΐομαι αἰνὸν ὄνειρον ἐλθέμεν creo que mi terrible sueño no venía de ahí, Od.19.568, ἐ. ... κέλευθον ἦιξας πρὸς μέγαν κόλπον Ῥέας desde allí recorriste el camino hasta el gran golfo de Rea A.Pr.836, cf. Pers.488, IGDOlbia l.c., ἐ. ... (Ἕλληνας) ἁρπάσαι τοῦ βασιλέος τὴν θυγατέρα Μηδείην Hdt.1.2, καταφεύγουσιν ἐς τὴν Τευτλοῦσσαν νῆσον, ἐ. δὲ ἐς Ἁλικαρνασσόν Th.8.42, ἐ. ἐτόξευόν τε καὶ ἠκόντιζον Th.3.23, cf. Chor.l.c.
subst. τὸ ἐ., c. valor adverb. desde allí εἰς τὴν κοίλην ἀφίκεται φλέβα, τοὐντεῦθεν ... τῶν νεφρῶν τὸ οἰκεῖον ἐπισπωμένων Gal.2.214;
b) sin idea de mov. de ahí, de allí ἐ. εἰμι, Λυδία δέ μοι πατρίς E.Ba.464
en op. implícita al otro mundo de este mundo, de aquíβασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν Eu.Io.18.36
en estructura correlativa ἐ. ... ἐ. ... por un lado ..., por otro φραγμὸς ἐ. καὶ φραγμὸς ἐ. una cerca por un lado y una cerca por el otro LXX Nu.22.24
en la fórmula ἐ. καὶ ἐ. de aquí y de allí, a un lado y a otro αὐτὸν ἐσταύρωσαν, καὶ μετ' αὐτοῦ ἄλλους δύο ἐ. καὶ ἐ. lo crucificaron, y junto a él, a otros dos, uno de cada lado, Eu.Io.19.18, c. ἐκεῖθεν: τοῦ ποταμοῦ ἐ. καὶ ἐκεῖθεν a un lado y a otro del río, Apoc.22.2, ᾄδοντες τὰ αὐτοῦ (Ὁμήρου) ... οὐκ ἐφεξῆς, ὡς νῦν κεῖνται οἱ στίχοι, ... ἀλλ' ἐ. κἀκεῖθεν ... ἕνα λαβόντες Sch.D.T.29.8, cf. Chrys.M.50.587
subst. τὸ, τὰ ἐ. lo de ahí, las cosas de ahí πῶς οὖν ἔχει τἀντεῦθεν εἰσιόντι μοι; ¿cómo estará lo de ahí (e.d. lo de dentro, en el palacio) para cuando yo entre? S.El.1339;
c) reforz. c. ποθέν desde algún lugar de allí, de alguna parte de ἢν οὖν πορεύωνται ἐ. ποθεν ἐπὶ τὰ ἀργύρεια, παριέναι αὐτοὺς δεήσει τὴν πόλιν si avanzaran desde algún lugar de allí hacia las minas, tendrían que bordear la ciudad X.Vect.4.47, οὗτοι τὸ μὲν γένος ... ἐ. ποθέν εἰσιν ἐκ Χίου ésos son, por su familia, de alguna parte de Quíos Pl.Euthd.271c.
2 temp. acto seguido, de ahora en adelante, a partir de ese momento κἀντεῦθεν ἄλλος ἄλλον ἐξ ἑνὸς κακοῦ ἔθραυε al momento, a partir de la desgracia de uno, se fueron haciendo pedazos uno a otro S.El.728, cf. BGU 282.31 (II d.C.)
uso adj. σὸς γὰρ οὑντεῦθεν λόγος pues tuya es la palabra a partir de ahora E.Hipp.336
subst. τὸ ἐ. lo que sucederá de ahora en adelante, el porvenir πῶς δέ μοι τἀντεῦθεν φροντίδος cómo es el porvenir en mi pensamiento S.Ph.834
c. valor. adverb. a partir de ese momento, a partir de ahora, a continuación ὤιμωξα δ' οἷον ἔργον ἔστ' ἐργαστέον τ. ἡμῖν me he puesto a llorar ante la tarea que he de realizar a continuación E.Med.792, cf. HF 314, Plu.Sull.18, Gal.2.234, 3.340, en correl. c. una or. subord. temporal ἐπεὰν δὲ ἀπὸ τοῦ θρόνου στίχῃ ἐπὶ τὴν εὐνὴν ... σοὶ μελέτω τὸ ἐ. ὅκως μή σε ὄψεται cuando se dirija desde el asiento hacia el lecho, ten cuidado de que, a partir de ese momento, no te vea Hdt.1.9, ὡς δὲ ἄρα οἱ ἐν τῇ Ἀσίῃ Ἕλληνες κατεστράφατο ἐς φόρου ἀπαγωγήν, τὸ ἐ. ἐπενόεε ... ἐπιχειρέειν τοῖσι νησιώτῃσι cuando los griegos de Asia fueron sometidos al pago de un tributo, desde ese momento decidió atacar a los isleños Hdt.1.27, εἶτα ἐμπλήσας ἕκαστος (ἐλέφας) τὴν σύννομον τὸ ἐ. οὐκ οἶδεν αὐτήν cuando cada elefante deja preñada a su compañera, de ahí en adelante no la conoce Ael.NA 8.17, cf. Gal.1.517
reforz. c. otros adv. πάντα τἀντεῦθεν ἤδη γενόμενα todo lo sucedido desde entonces hasta ahora mismo Pl.Ep.317e, ἀπ' ἐ. ἤδη desde ahora mismo, PMich.Gagos 39 (VI d.C.).
3 dentro de un proceso secuencial a continuación en un texto ἀρχὴ δὲ τῆς ὑφηγήσεως ἔστω ἐ. Vett.Val.164.27
subst. τὸ ἐ. lo siguiente, lo que viene a continuación τἀντεῦθεν ἤδη ... μελέσθω Λοξίᾳ que lo que suceda a continuación quede en manos de Loxias A.Eu.60, τῷ δὲ δὴ ἐ. ἤδη πρόσσχες τὸν νοῦν presta ahora atención a lo siguiente Pl.Tht.198b, c. valor adverb. τοὐντεῦθεν ἤδη τοῦ ξένου θαυμάσθ' ὁρῶ a partir de ese mismo momento veo las maravillas del extranjero E.Ba.1063, cf. Plu.Marc.24.
4 ref. la causa o el origen de ahí, a partir de esa actuación, por esa razón (πόλεις) ἥρπαζον καὶ τὸν πλεῖστον τοῦ βίου ἐ. ἐποιοῦντο Th.1.5, κἀντεῦθεν δόμοι νοσοῦσιν ἀνδρῶν por eso enferman las casas de los hombres E.Andr.949, cf. Pl.Cra.399c, πολέμων ἐ. ... γινομένων produciéndose guerras por ello I.AI 4.225, c. una oración temporal ἀλλ' ἐ. αἱ μάχαι ..., ὅταν ἢ ἴσοι μὴ ἴσα ἢ μὴ ἴσοι ἴσα ἔχωσι Arist.EN 1131a23, cf. Chor.Decl.8.50
reforz. c. otros adv. de ahí es de donde, es por eso por lo que ἐπεὶ δὲ χείρους γιγνόμενοι ἐχρηματίζοντο ἀπὸ τῶν κοινῶν, ἐ. ποθεν ... γενέσθαι τὰς ὀλιγαρχίας como al hacerse peores empezaron a enriquecerse a partir de los bienes comunes, es de ahí de donde surgieron las oligarquías Arist.Pol.1286b15, τὸ γὰρ ὑψηλόνουν τοῦτο καὶ πάντῃ τελεσιουργὸν ἔοικεν ἐ. ποθεν εἰσιέναι parece que esa altura de pensamiento y la perfección en todo es de ahí de donde les viene Pl.Phdr.270a, cf. Pl.R.524c.

English (Strong)

from the same as ἐνθάδε; hence (literally or figuratively); (repeated) on both sides: (from) hence, on either side.

English (Thayer)

adverb of place, from this place, hence (as ἐκεῖθεν thence): R G; ἐντεῦθεν καί ἐντεῦθεν, on the one side and the other, on each side: (cf. Theod.); metaphorically, hence, i. e. from that cause or origin, from this source, equivalent to ἐκ τούτου (see ἐκ, II:8), Winer's Grammar, 161 (152); Buttmann, 400 (342)).

Greek Monotonic

ἐντεῦθεν: Ιων. ἐνθεῦτεν, επίρρ. (ἔνθεν
I. λέγεται για τόπο, από εδώ ή από εκεί, Λατ. hinc η illinc, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ.
II. λέγεται για χρόνο, στο μέλλον, στο εξής, από τότε, έκτοτε, αμέσως μετά, σε Ηρόδ. κ.λπ.· τοὐντεῦθεν, σε Ευρ.· τἀντεῦθεν, ό,τι υπολείπεται, στο εξής, σε Αισχύλ.
III. μτβ., εκ τούτου, εξαιτίας αυτού, σε Θουκ.

Russian (Dvoretsky)

ἐντεῦθεν: ион. ἐνθεῦτεν (τό) adv.
1) отсюда, оттуда (ἐλθέμεν Hom.; ἁρπάσαι τινά Her.; κέλευθον ᾆξαι Aesch.; ἐ. ἐκεῖ φέρεσθαι Arst.);
2) здесь, там: τάντεῦθεν Soph. то, что здесь (или там) происходит; ἐ. καὶ ἐ. NT здесь и там, с обеих сторон;
3) отсюда, из этого источника, этими средствами (τὸν βίον ποιεῖσθαι Thuc. или ζῆν Isocr.): ἐ. αἱ μάχαι καὶ τὰ ἐγκλήματα Arst. возникающие отсюда споры и обвинения;
4) с (э)того времени, далее, в дальнейшем, тогда: τὸ ἐ. ἐπενόεε … Her. тогда он задумал …; ὅρα πῶς μοι τἀντεῦθεν φροντίδος Soph. подумай, что делать нам дальше;
5) отсюда, поэтому (κἀντεῦθεν δόμοι νοσοῦσιν ἀνδρῶν Eur.).

Middle Liddell

ἔνθεν
I. of place, hence or thence, Lat. hinc or illinc, Od., etc.
II. of time, henceforth, thenceforth, thereupon, Hdt., etc.; τοὐντεῦθεν Eur.; τἀντεῦθεν what remains, Aesch.
III. Causal, from that source, Thuc.

Chinese

原文音譯:™nteÚqen 恩跳田
詞類次數:副詞(12)
原文字根:在內 安置
字義溯源:從此,緣由,從這裏,這邊,那邊,屬這(世界),那裏出來;源自(ἐνθάδε)=在⋯內,這裏);而 (ἐνθάδε)出自(ἐν / ἐμμέσῳ / ἐννόμως)*=在,入)
出現次數:總共(11);路(2);約(6);雅(1);啓(2)
譯字彙編
1) 從這裏(3) 路4:9; 約2:16; 約14:31;
2) 這裏(2) 路13:31; 約7:3;
3) 這邊(1) 啓22:2;
4) 那邊(1) 啓22:2;
5) 那裏出來的(1) 雅4:1;
6) 一個這邊(1) 約19:18;
7) 屬這(1) 約18:36;
8) 一個那邊(1) 約19:18

English (Woodhouse)

ἐντεῦθεν = henceforth, thenceforth, after that, after this, from that point, from there, from this place

⇢ Look up "ἐντεῦθεν" on Google | Wiktionary | LSJ full text search (Translation based on the reversal of Woodhouse's English to Ancient Greek dictionary)