Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

ἐπιστήμη

Τοῦ ὅλου οὖν τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ διώξει ἔρως ὄνομα → Love is the name for our pursuit of wholeness, for our desire to be complete
Plato, Symposium, 192e10
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: ἐπιστήμη Medium diacritics: ἐπιστήμη Low diacritics: επιστήμη Capitals: ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Transliteration A: epistḗmē Transliteration B: epistēmē Transliteration C: epistimi Beta Code: e)pisth/mh

English (LSJ)

ἡ, (ἐπίσταμαι) A acquaintance with a matter, understanding, skill, as in archery, S.Ph.1057; in war, Th.1.121, 6.72, 7.62; ἐ. πρὸς τὸν πόλεμον Lys.33.7 (fort. leg. περί) περὶ τὰ μαθήματα Pl. Phlb.55d; τοῦ νεῖν Id.Grg.511c; ἐπιστήμῃ = skilfully, οἱ μὴ ἐπιστήμη τοὺς ἐπαίνους ποιούμενοι Plot.5.5.13. 2. professional skill: hence, profession, οἱ τὴν ἰατρικὴν ἐπιστήμην μεταχειριζόμενοι PFay.106.22 (ii A.D.); ζωγράφος τὴν ἐπιστήμη = painter by profession, POxy.896.5 (iv A.D.). II. generally, knowledge, ἐπιστήμῃ σύ μου προὔχοις ἄν S.OT1115; πάντ' ἐπιστήμης πλέως full of knowledge in all things, Id.Ant.721, cf. Tr. 338; ἐκ τῆς ἐπιστήμης E.Fr.522.3; ἐπιστήμη δοξαστική, opp. ἀλήθεια, Pl.Sph.233c: pl., kinds of knowledge, μυρίαι ἀνδρῶν ἐπιστᾶμαι πέλονται B.9.38, cf. Pl.Smp.208a. 2. scientific knowledge, science, opp. δόξα, Pl.R.477b sq., Hp.Lex4, Pl.Plt.301b, Arist.AP0.88b30, EN1139b18: coupled with ἐμπειρία and τέχνη, Pl.R.422c, cf. Ion536c, Arist.Metaph.981a2: pl., ἐπιστῆμαι, the sciences, freq. in Pl. (R.522c,al.), etc.

German (Pape)

[Seite 984] ἡ, das Verstehen, die Wissenschaft, Einsicht; ἔχειν Soph. Phil. 1046; ἐπιστήμῃ προέχειν τινός O. R. 1115, wie Thuc. 1, 121; ἡ τοῦ νεῖν ἐπιστ. Plat. Gorg. 511 c; ἡ περὶ τὰ μαθήματα ἐπ. Phil. 55 d; neben ἐμπειρία u., τέχνη, Rep. IV, 422 c; Ion 536 c; Ggstz ἀνεπιστημοσύνη u. ἄγνοια, Rep. I, 350 a V, 477 b. – So auch Folgde überall, ἡ πρὸς τὸν πόλεμον ἐπ. Lys. 33, 7.

French (Bailly abrégé)

ης (ἡ) :
I. science :
1 art, habileté;
2 connaissance en gén. : πάντ’ ἐπιστήμης πλέως SOPH plein de savoir en toutes choses;
3 particul. science, savoir acquis par l'étude;
II. application de l'esprit, étude.
Étymologie: ἐπίσταμαι.

Russian (Dvoretsky)

ἐπιστήμη:
1) умение, искусство, опытность (τινός и περί τι Plat. и πρός τι Lys.);
2) знание: ἀνὴρ ἐπιστήμης πλέως Soph. просвещенный человек; τῇ ἐπιστήμῃ σύ μου προὔχοις ἄν Soph. это ты знаешь, пожалуй, лучше меня;
3) филос. (в отличие от τέχνη и ἐμπειρία) научное знание, наука; (в отличие от δόξα) достоверное знание Plat. etc.;
4) научная отрасль, дисциплина Plat. etc.

Greek (Liddell-Scott)

ἐπιστήμη: ἡ, (ἐπίσταμαι) τὸ ἐπίστασθαί τι καλῶς, ἔχειν ἀκριβῆ γνῶσιν αὐτοῦ, ἐμπειρία, δεξιότης, ὡς π. χ. τῆς τοξείας, Σοφ. Φ. 1057· ἐν τῷ πολέμῳ, Θουκ. 1. 121., 6. 72., 7. 62· ἐπ. πρὸς τὸν πόλεμον Λυσ. 914. 15· περί τι Πλάτ. Φίληβ. 55D· τοῦ νεῖν ὁ αὐτ. ἐν Γοργ. 311C. ΙΙ. καθόλου, γνῶσις, ἐπιστήμῃ σύ μου προύχοις ἂν Σοφ. Ο. Τ. 1115· πάντ’ ἐπιστήμης πλέως, πάνσοφος ἐν πᾶσι, ὁ αὐτ. Ἀντ. 721, πρβλ. Τρ. 338. 2) ἐπιστημονικὴ γνῶσις, ἴδε ἰδίως Πλάτ. Πολ. 477Β κἑξ., Ἀριστ. Ἀναλυτ. Ὕστ. 1. 33, Ἠθ. Ν. 6. 3· ἐν ἀντιθ. πρὸς τὴν τέχνην καὶ ἐμπειρίαν, Πλάτ. Πολ. 422C, Ἴων 536C, πρβλ. Ἀριστ. Μετὰ τὰ Φυσ. 1. 1, 4· πρὸς τὴν δόξαν, Ἱππ. Νόμος, Πλάτ. Πολιτ. 301Β: ― ἐν τῷ πληθ., αἱ διάφοροι ἐπιστῆμαι, συχν. παρὰ Πλάτ., κλ. 3) ἐκκλησιαστικὴ πειθαρχία, τάξις, Εὐσέβ. ΙΙ. 285C, 620Α· ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἐπιστήμη, πειθαρχία ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, Παχώμ. 949Α· τῶν ἀδελφῶν (δηλ. μοναχῶν) Κυρίλλ. Ἱερ. Προκατ. 4.

Greek Monolingual

η (AM ἐπιστήμη) επίσταμαι
1. σύνολο συστηματικών γνώσεων σε κύκλο θεμάτων, φαινομένων, θεωριών (με διάκριση από την «τέχνη», τις «τέχνες» και την «εμπειρία», την εμπειρική, πρακτική γνώση) («θετικές επιστήμες, θεωρητικές επιστήμες, η επιστήμη της ιατρικής, της νομικής» κ.λπ.)
2. γνώση, εμπειρία, το να ξέρει κάποιος καλά κάτι
3. τέχνη, επάγγελμα
μσν.
εκκλησιαστική τάξη και πειθαρχία
αρχ.
επιδεξιότητα, ικανότηταἐπιστήμη πρὸς τὸν πόλεμον», «ἐπιστήμη τοῦ νοεῖν»).

Greek Monotonic

ἐπιστήμη: ἡ (ἐπίσταμαι),·
I. γνώση ενός ζητήματος, δεξιότητα, εμπειρία, όπως στην τοξοβολία, σε Σοφ.· στον πόλεμο, σε Θουκ. κ.λπ.
II. γενικά, γνώση, σε Σοφ.· ιδίως, επιστημονική γνώση, επιστήμη, γνώση, σε Πλάτ. κ.λπ.

Middle Liddell

ἐπιστήμη, ἡ, ἐπίσταμαι
I. acquaintance with a matter, skill, experience, as in archery, Soph.; in war, Thuc., etc.
II. generally, knowledge, Soph.: esp. scientific knowledge, science, Plat., etc.

English (Woodhouse)

ἐπιστήμη = knowledge, learning, science, skill, understanding, wisdom, acquaintance with, experience in, experience of, familiarity with, knowledge of

⇢ Look up "ἐπιστήμη" on Google | Wiktionary | LSJ full text search (Translation based on the reversal of Woodhouse's English to Ancient Greek dictionary)

Translations

skill

Afrikaans: vaardigheid; Albanian: aftësi; Arabic: مَهَارَة‎; Armenian: հմտություն, ունակություն; Belarusian: уменне, умельства, майстэ́рства, навык; Bulgarian: умение, вещина, сръчност; Catalan: habilitat, destresa; Chinese Mandarin: 技巧, 技能, 技術, 技术; Czech: schopnost; Danish: færdighed; Dutch: bekwaamheid, vaardigheid; Esperanto: bravuro, lerteco; Estonian: oskus; Faroese: kynstur, kunstur, hegni, fimi; Finnish: taito, kyky; French: habileté, compétence, don, capacité; Galician: habilidade, habelencia, maña, xeito; German: Fähigkeit, Fertigkeit, Geschicklichkeit, Kunst, Talent, Kompetenz; Greek: επιδεξιότητα, δεξιοτεχνία, ικανότητα; Hebrew: מְיֻמָּנוּת‎, כִּשּׁוּרִים‎; Hindi: कुशलता, कौशल, निपुणता, महारत; Hungarian: ügyesség, hozzáértés; Indonesian: kemampuan, keahlian; Interlingua: habilitate, talento; Italian: abilità, capacità, competenza; Japanese: 腕, 技, 技能, 技巧, 技術, スキル; Korean: 기술; Latin: habilitas, peritia, sollertia, potestas, potentia, ars; Latvian: prasme, iemaņas; Lithuanian: įgūdis; Lü: ᦞᦲᧉᦌᦱ; Macedonian: вештина; Malay: kemahiran, skil; Maltese: sengħa; Marathi: कौशल्य; Norman: agenceté; Norwegian Bokmål: dyktighet, evne, ferdighet, talent, dugleik; Nynorsk: dugleik, dyktigheit, evne, ferdigheit, talent; Old English: cræft; Persian: مهارت‎, اروین‎; Polish: umiejętność; Portuguese: habilidade, talento; Romanian: abilitate, pricepere, talent; Russian: умение, навык, мастерство, сноровка, искусство, способность, талант, дар; Serbo-Croatian Cyrillic: вештина, вјештина; Roman: veština, vještina; Slovak: schopnosť; Slovene: spretnost, veščina; Spanish: destreza, habilidad, maña, talento; Swedish: färdighet, skicklighet; Tamil: திறன்; Telugu: నేర్పు, నిపుణత; Tocharian B: epastyäññe; Turkish: beceri, maharet, marifet, ustalık, yetenek, kabiliyet; Ukrainian: вмі́ння, майстерство, навик

knowledge

Afrikaans: kennis; Albanian: dituri, dije, dijeni; Amharic: እውቀት; Arabic: عِلْم‎, مَعْرِفَة‎; Armenian: իմացություն, գիտելիք; Assamese: জ্ঞান; Asturian: conocimientu, conocencia; Azerbaijani: bilik, elm, hünər, mərifət, məlumat, ürfan; Bashkir: белем; Belarusian: веданне; Bengali: জ্ঞান, এলেম; Bikol Central: kaaraman; Bulgarian: знание; Burmese: အသိပညာ, ဝိဇ္ဇာ; Cahuilla: 'e'nanill; Catalan: coneixement; Central Atlas Tamazight: ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ; Chinese Cantonese: 知識, 知识, 見識, 见识; Dungan: җышы, җяншы, эрлин; Mandarin: 知識, 知识, 見識, 见识; Crimean Tatar: bilgi, bilme; Czech: znalost, vědění; Danish: viden, kundskab, kendskab; Dutch: kennis, weten, wetenschap; Esperanto: scio; Estonian: teadmine, teadmised; Faroese: vitan; Finnish: tieto, tiedot; French: connaissance, science; Middle French: sçavoir; Old French: savoir, conoissance, escient; Galician: coñecemento, sabenza, sabedoría; Georgian: ცოდნა; German: Wissen, Kenntnis; Greek: γνώση, αγωγή; Ancient Greek: γνῶσις; Hawaiian: ʻike; Hebrew: יֶדַע‎, ידיעה‎; Hindi: जान, ज्ञान, बुद्धि, इल्म; Hungarian: tudás, ismeret; Icelandic: þekking; Indonesian: pengetahuan; Interlingua: cognoscentia; Irish: fios; Italian: conoscenza; Japanese: 知識; Kapampangan: pamibaluan, pangabalu; Kazakh: білім, ғылым; Khmer: ចំណេះ, ញាណ, វិជ្ជា; Korean: 지식, 앎; Kyrgyz: билим; Lao: ຄວາມຮູ້, ວິຊາ; Latin: notitia, notio, agnitio, cognitio, intelligentia; Latvian: zināšana; Lithuanian: žinojimas, mokėjimas, išmanymas; Macedonian: знаење; Malay: pengetahuan, ilmu; Maori: mātauranga, mōhio ngutu; Mongolian: эрдэм, мэдлэг; Nepali: ज्ञान; Ngazidja Comorian: udjuzi 11; Norwegian Bokmål: kunnskap, viten; Nynorsk: kunnskap; Occitan: coneissença; Old French: saveir; Oriya: ଜ୍ଞାନ; Pali: ñāṇa, vijjā; Persian: دانش‎, شناخت‎, علم‎, معرفت‎; Plautdietsch: Wissenschoft; Polish: wiedza; Portuguese: conhecimento; Quechua: riqsiy; Romanian: cunoaștere, știre; Russian: знание, осведомлённость; Sanskrit: ज्ञान, बुद्धि, विद्या, बोध; Scots: kennin; Scottish Gaelic: fios; Serbo-Croatian Cyrillic: знáње; Roman: znánje; Sicilian: canuscenza; Slovak: znalosť; Slovene: znanje; Spanish: conocimiento; Sundanese: ᮕᮍᮝᮨᮛᮥᮂ; Swahili: maarifa; Swedish: kunskap; Sylheti: ꠉꠣꠀꠘ; Tagalog: karunungan; Tajik: дониш, маърифат; Tamil: அறிவு, ஞானம்; Tatar: белем; Telugu: జ్ఞానము, బోధ; Thai: ความรู้, วิชา, วิทยา; Tibetan: ཤེས་བྱ, ཡོན་ཏན; Tocharian B: karsalñe, kärsor; Tok Pisin: save; Turkish: bilim, marifet, bilgi; Turkmen: bilim, maglumat; Ugaritic: 𐎄𐎓𐎚; Ukrainian: знання; Urdu: گیان‎, علم‎; Uyghur: بىلىم‎; Uzbek: bilim, bilish; Vietnamese: tri thức; Waray-Waray: kaaram; Welsh: adnabyddiaeth, gwybodaeth; West Frisian: witten; Yiddish: וויסן‎; Zazaki: zanış, elm

science

Afrikaans: wetenskap; Albanian: shkencë; Amharic: ሳይንስ; Arabic: عِلْم‎; Armenian: գիտություն; Aromanian: shtiintsã, shciintsã; Assamese: বিজ্ঞান; Asturian: ciencia; Avar: гӏелму; Azerbaijani: elm, bilim; Bambara: dɔnniya; Bashkir: ғилем; Basque: zientzia; Bavarian: Wissnschoft; Belarusian: навука; Bengali: বিজ্ঞান; Breton: skiant; Bulgarian: наука; Burmese: သိပ္ပံ, ဗေဒ; Buryat: шэнжэлхэ ухаан; Catalan: ciència; Cebuano: kaalamdag; Chechen: ӏилма; Chinese Cantonese: 科學, 科学; Dungan: куәщүә; Hakka: 科學, 科学; Mandarin: 科學, 科学; Min Dong: 科學, 科学; Min Nan: 科學, 科学; Wu: 科學, 科学; Chuvash: ӑслӑх; Crimean Tatar: ilim; Czech: věda; Danish: videnskab; Dutch: wetenschap; Esperanto: scienco; Estonian: teadus; Faroese: vísindi; Finnish: tiede; French: science; Friulian: sience; Galician: ciencia; Georgian: მეცნიერება; German: Wissenschaft; Greek: επιστήμη; Ancient Greek: ἐπιστήμη; Guaraní: tembikuaaty, mba'ekuaa; Gujarati: વિજ્ઞાન; Hawaiian: akeakamai; Hebrew: מַדָּע‎; Hindi: विज्ञान, शास्त्र, बिज्ञान, साइंस; Hungarian: tudomány; Icelandic: vísindi, fræði; Ido: cienco; Igbo: amamihe; Indonesian: ilmu; Interlingua: scientia; Irish: eolaíocht; Italian: scienza; Japanese: 科学, サイエンス; Kannada: ಅರಿಮೆ; Kazakh: ғылым; Khmer: វិទ្យាសាស្ត្រ, ស្យង់; Korean: 과학(科學); Kurdish Central Kurdish: زانستی‎; Northern Kurdish: zanist; Kyrgyz: илим; Lao: ວິທະຍາສາດ; Latin: scientia; Latvian: zinātne; Lezgi: илим; Lithuanian: mokslas; Lower Sorbian: wědomnosć; Luxembourgish: Wëssenschaft; Macedonian: наука; Malay: sains, ilmu; Malayalam: ശാസ്‌ത്രം; Maltese: xjenza; Manx: oaylleeaght; Maori: pūtaiao; Marathi: विज्ञान; Mirandese: ciéncia; Mongolian Cyrillic: шинжлэх ухаан; Nepali: विज्ञान बिज्ञान; Norman: scienche; Northern Sami: dieđa; Norwegian Bokmål: vitenskap; Nynorsk: vitskap; Occitan: sciéncia; Oriya: ବିଜ୍ଞାନ; Ossetian: зонад; Pashto: علم‎, ساينس‎; Persian: علم‎; Plautdietsch: Wissenschoft; Polish: nauka; Portuguese: ciência; Punjabi: ਵਿਗਿਆਨ; Romanian: știință; Russian: наука; Sanskrit: विज्ञान; Santali: ᱥᱟᱬᱮᱥ; Saterland Frisian: Wietenskup; Scottish Gaelic: eòlas, saidheans; Serbo-Croatian Cyrillic: на̀ука, зна̏но̄ст; Roman: nàuka, znȁnōst; Sicilian: scenzia; Sinhalese: විද්‍යාව; Slovak: veda, náuka; Slovene: znanost; Spanish: ciencia; Sundanese: ᮆᮜ᮪ᮙᮥ; Swahili: sayansi; Swedish: vetenskap; Tabasaran: илим; Tagalog: agham, siyensiya; Tajik: илм; Tamil: அறிவியல்; Tatar: фән, гыйлем; Telugu: విజ్ఞానము; Thai: วิทยาศาสตร์; Tibetan: ཚན་རིག; Turkish: bilim, ilim, fen; Turkmen: ylym; Ukrainian: наука; Urdu: سائنس‎; Uyghur: ئىلىم‎; Uzbek: ilm, fan; Vietnamese: khoa học; Volapük: nolav; Welsh: gwyddoniaeth; West Frisian: wittenskip; Yakut: үөрэх; Yiddish: וויסנשאַפֿט‎; Zealandic: weet'nschap; Zhuang: gohyoz